StoryEditor

Premie dla młodych rolników: trzeba zebrać punkty

Już 3 czerwca rusza kolejny nabór wniosków o premie dla młodych rolników. O kolejności przysługiwania pomocy decydują punkty przyznane każdemu z nich. Zobacz, za jakie kryteria ARiMR punkty te przyznaje?
27.05.2020., 14:05h
Punkty decydują nie tylko o kolejności, ale także o tym, czy Agencja w ogóle weźmie wniosek do rozpatrzenia. Wymagane bezwzględnie minimum to 8 punktów. Wnioski, które nie zbiorą wymaganego minimum nie będą rozpatrywane. Przyjrzyjmy się zatem kryteriom punktowym i zasadom ich przyznawania. Są one szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2018.759 t.j.). Zgodnie z przepisami tegoż rozporządzenia, punkty przyznawane są za:

1. powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, jeżeli powierzchnia ta przekracza:
a) średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju (obecnie 10,95 ha) - w przypadku gospodarstw położonych w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim (ś...
Pozostało 82% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 10:57