StoryEditor

Rząd przesuwa pieniądze z PROW – na co będzie więcej, a na co mniej środków?

Rząd przesuwa pieniądze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chodzi o ich jak najszybsze wykorzystanie. Oszczędności z programu „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz „Restrukturyzacji małych gospodarstw” pójdą między innymi na finansowanie rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi oraz gospodarki wodno-ściekowej.
30.12.2020., 13:12h
Do konsultacji społecznych zostało przesłane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Obecne limity funkcjonują od 2015 r. Zapisano w nich m.in. wyjątkową sytuację Mazowsza. Ze względu na to, że województwo mazowieckie – jako region – przekroczyło poziom 75% poziomu PKB na mieszkańca w relacji do średniej unijnej w tabelach finansowych PROW 2014–2020, wyodrębniono limity środków dla województwa mazowieckiego. W związku z tym, w przypadku wybranych zadań również określono limity dla województwa mazowieckiego i łącznie dla pozostałych piętnastu województw. W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano odstępstwo od powyższego rozwiązania, polegające na połączeniu limitów na Mazowsze i pozostałe województwa dla niektórych instrumentów wsparcia.

Takie zmiany są niezbędne, gdyż realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wkroczyła w końcowy etap i należy dążyć do jak najpełniejszego ...
Pozostało 82% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 19:46