Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Copa-Cogeca: Strategia „Od pola do stołu” to atak na rolnictwo

To zmasowany atak na europejskie rolnictwo. Copa-Cogeca przestrzega Komisję Europejską przed poważnymi konsekwencjami realizacja strategii „Od pola do Stołu” oraz strategii „Bioróżnorodności”. Jej zdaniem rolnikom grozi drastyczny spadek dochodów, a Europa nie będzie w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa żywnościowego.

wk21 maja 2020, 15:01
Komisja Europejska przedstawiła wczoraj dwie strategie, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie rolnictwa. Organizacje skupione w Copa-Cogeca twierdzą, że przed podjęciem jakichkolwiek działań legislacyjnych należy przeprowadzić kompleksową i niezależną ocenę skutków wprowadzenia reform. Działanie na oślep grożą bowiem spadkiem konkurencyjności europejskiego rolnictwa i rolniczym dochodom, które i tak mocno ucierpiały z powodu Covid-19.

- Chcemy nadal kroczyć drogą ku rolnictwu bardziej przyjaznemu środowisku i więcej inwestować. Strategie te obrały jednak błędną ścieżkę. Stanowią zmasowany atak na europejskie rolnictwo. Cele to nie rozwiązania. Aby rolnictwo było jeszcze bardziej produkcyjne, konkurencyjne i jeszcze wydajniej gospodarowało zasobami, potrzebujemy współpracy, a nie nowych wymagań. Nie można pozostawić rolników samych sobie z kosztami  ochrony środowiska i klimatu. Doprowadziłoby to do przeniesienia większej części produkcji z UE do krajów trzecich, a przede wszystkim do porzucania ziemi przez wielu rolników w Unii  - mówi Joachim Rukwied Prezydent Copa. 

Zdaniem Copa – Cogeca celem Komisji Europejskiej jest ustanowienie jak największej liczby obszarów chronionych, co doprowadzi do ograniczenia gruntów dostępnych pod produkcję rolną i leśną w UE. Aż 10%-owe wyłączenie gruntów z aktywnego użytkowania rolnego będzie miało poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze i doprowadzi do potrzeby importu żywności z innych krajów. Należy także pamiętać, że negatywny wpływ na różnorodność biologiczną ma nie tylko rolnictwo, ale także zmiany klimatyczne, inwazyjne gatunki obce, drapieżniki czy kłusownictwo.


- Europejscy rolnicy i ich spółdzielnie potrzebują alternatywnych technologii, lepiej funkcjonującego, bardziej sprawiedliwego łańcucha żywnościowego oraz ściślejszego powiązania z konsumentami. Spółdzielnie należące do rolników są najlepszymi partnerami tych inwestycji - stwierdził Ramon Armengol, przewodniczący Cogeca.

W związku z tym europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze ponownie wezwały Komisję Europejską do przeprowadzenia kompleksowej oceny skutków wprowadzenia swoich reform oraz przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem rolniczym. Zwrócono uwagę, że proponując cele w zakresie produkcji ekologicznej Komisja Europejska musi uwzględnić skutki społeczne i gospodarcze. A będą się one wiązały z spadkiem produkcji konwencjonalnej, której nie da się zastąpił produkcją ekologiczna, gdyż ta zawsze mniej plonuje.

Copa-Cogeca pozytywnie odniosła się do planów nowych zasad oznakowanie żywności pod warunkiem, że będą się one opierać się na solidnych podstawach naukowych oraz unikać rozwiązań uproszczonych, które czasem mogą wprowadzać w błąd. Tego typu inicjatywy powinny także uwzględniać ogromne znaczenie wartości odżywczej produktów rolnych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, których wkładu w zdrową dietę nie można lekceważyć.

wk
Fot. pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)