StoryEditor

Wsparcie z ARiMR – terminy składania wniosków

Od 4 września rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski o wsparcie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komu przysługuje wsparcie i jakie warunki trzeba spełnić?
25.08.2017., 15:08h
Od 4 do 18 września 2017 roku rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski do ARiMR. Dzięki temu mogą uzyskać pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. 
Dla tych, którzy nie zdążą złożyć wniosku w naborze, Agencja przygotowuje kolejne, jeszcze w tym roku. Nabory będą ogłaszane cyklicznie - w ten sposób jak największa liczba poszkodowanych rolników ma mieć możliwość na otrzymanie pomocy.


Wsparcie dotyczy operacji typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.


Wnioski należy składać do oddziałów regionalnych lub biur powiatowych Agencji. Istnieje także możliwość wysyłki wniosku rejestrowaną przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej do oddziału regionalnego ARiMR.

Kto może starać się o wsparcie?

Pomoc przyznana będzie rolnikom, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych, która miała miejsce w roku składania wniosku lub poprzedniego roku :
 • powódź;
 • deszcz nawalny;
 • suszę;
 • przymrozki wiosenne;
 • ujemne skutki przezimowania;
 • obsunięcie się ziemi;
 • lawinę;
 • grad;
 • huragan;
 • uderzenie pioruna.


Rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie, jeśli ponieśli straty w co najmniej 30% średniej rocznej produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym pojawiły się szkody, lub z trzech lat w okresie pięciu poprzedzających rok strat z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji.  Dotyczą one:
 • upraw rolnych;
 • zwierząt gospodarskich;
 • ryb;
 • składnika gospodarstwa, które którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


Na co przyznane jest wsparcie? Między innymi na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, a także na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.

Jaka wysokość wsparcia?

Wysokość strat określa komisja powołana przez wojewodę. Maksymalna kwota wsparcia na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, jednak nie może przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.


Oszacowanie wartości szkód pozwoli określić wysokość wsparcia, z uwzględnieniem wskazanego wcześniej limitu pomocy. Jeśli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, od wsparcia odlicza się kwotę uzyskaną z ubezpieczenia. Jeśli jednak rolnik nie ubezpieczył upraw zgodnie z ustawowym nakazem, a ubiega się o wsparcie na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, krzewów owocowych owocujących dłużej niż 5 lat, to przyznana mu pomoc będzie pomniejszona o połowę.


Wnioski będą oceniane w skali punktowej. Ocenie ulegnie:
 • wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej;
 • procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej;
 • dla plantacji chmielu, sadu lub plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, czy zostały objęte dobrowolnym ubezpieczeniem.


Na podstawie liczby punktów uzyskanych przez rolnika zostaną utworzone dwie listy określające kolejność przysługiwania wsparcia. Jedna z list obejmie gospodarstwa z terenu województwa mazowieckiego, druga gospodarstwa z pozostałej części kraju.

Wnioski do pobrania dostępne są TUTAJ.

al
Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 10:25