Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Wzrost zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze i łatwiejsza budowa silosów. Jakie stawki i zasady?

Obrazek

Tym razem nie było żadnych wątpliwości i różnic politycznych. Sejm prawie jednomyślnie uchwalił pakiet dwóch ustaw rolniczych. Przewidują one zwiększenie zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego oraz ułatwienia w budowie budynków gospodarczych np. silosów zbożowych przez rolników. Rząd chce także przeznaczyć 445 mln zł na rolnicze pożyczki.

 

wk10 maja 2023, 13:22

Sejm wczoraj pracował również nad ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawą – Prawo budowlane. W projekcie rząd zaproponował, aby nadwyżka środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalona na koniec 2022 r., nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczona na realizację zadań w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

Ułatwienia budowlane

Zaproponowano również zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie ułatwienia w budowie budynków gospodarczych np. silosów zbożowych przez rolników.

Wzrost stawki zwrotu podatku akcyzowego

W nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadzono nowy limit i dodano grupy rolników, którzy otrzymają wyższy zwrot. Pomoc otrzymają także producenci świń, owiec, kóz i koni. Ponadto resort postanowił zwiększyć stawkę zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. – do pozostającego w dyspozycji producenta rolnego limitu na drugi nabór wniosków, do 2 zł za 1 l oleju napędowego.

- Wprowadzenie dodatkowego limitu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni jest uzasadnione potrzebą zmniejszenia kosztów produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych – mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Jakie są nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego dla hodowców?

Roczny limit przysługujący do wyliczenia zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do producentów świń wyniesie 4 l do 1 świni liczonej jako średnia roczna liczba świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Producenci owiec, kóz i koni będą mogli ubiegać się o zwrot za 40 l na 1 DJP. Liczba zwierząt, która będzie brana pod uwagę odnosi się do roku poprzedniego w stosunku do roku, którym składany jest wniosek.

Kiedy hodowcy będą mogli składać wnioski i co trzeba dołączyć?

We wniosku będzie trzeba umieścić oświadczenie o średniej rocznej liczbie świń lub DJP w odniesieniu do owiec, kóz i koni potwierdzone przez biura powiatowe ARiMR. 

Hodowcy świń, owiec, kóz i koni będą mogli wnioskować o zwrot w 2023 r., czyli od 1 do 31 sierpnia. Do wniosków jako dowód zakupu trzeba dołączyć faktury VAT albo ich kopie wystawione od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Jaka stawka zwrotu za akcyzę za paliwo rolnicze?

W drugim, sierpniowym naborze wniosków stawka wyniesie 2ł/l. Maksymalna stawka zwrotu podatku może wynieść 1,46 zł za litr, z uwzględnieniem w podatkach również opłaty paliwowej i emisyjnej.

- Dodatkowa pomoc, w wysokości 54 gr na litr zakupionego oleju napędowego, będzie udzielana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na zastosowanie tej pomocy. Wniosek notyfikacyjny został już wysłany do Komisji Europejskiej – wyjaśnił wiceminister R. Bartosik i tą samą informację również podał minister Telus podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Rząd szacuje wydatki z budżetu państwa na kwotę 616,6 mln zł – 55 mln zł z tytułu dodatkowego limitu na świnie, owce, kozy i konie oraz 561,6 mln zł z tytułu zwiększenia zwrotu podatku o 80 gr w przypadku oleju napędowego.

wk

Fot. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)