Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pożyczki do budowy silosów i magazynów zbożowych dla rolników i skupujących

Obrazek

Będą niskooprocentowane pożyczki dla rolników i podmiotów skupowych oraz ułatwienia w prawie budowlany przy inwestycjach związanych silosami oraz budynkami gospodarczymi. Ustawa zawierająca te przepisy została już skierowana do pierwszego czytania przez Marszałek Sejmu.

wk29 kwietnia 2023, 06:00

Poprawić sytuację rolników

W Sejmie jest już projekt ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane. Jego celem jest poprawa sytuacji rolników zajmujących produkcją zbóż. 

„W wyniku agresji Rosji na Ukrainę ograniczeniu uległ eksport zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy tradycyjnymi kanałami, tj. przez porty na Morzu Czarnym. Spowodowało to znaczący, nienotowany nigdy wcześniej, wzrost przewozu ukraińskich zbóż i innych produktów rolnych przez polską granicę. Nadmierny przywóz produktów rolnych z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek rolny, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski. Do kraju przywożone są w szczególności kukurydza i pszenica” – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Pomoc w formie pożyczek 

Dlatego rząd proponuje pomoc dla podmiotów skupujących w formie niskooprocentowanych pożyczek, która umożliwi skup od polskich rolników produktów rolnych, w tym pozostających w magazynach własnych gospodarstw rolnych zbóż, w celu ich przygotowania do składowania w nich zbóż z nowych zbiorów. 

Z kolei niskooprocentowane pożyczki dla producentów rolnych umożliwią rolnikom nabycie środków do produkcji rolnej, w szczególności nawozów, środków ochrony rolnej oraz energii i paliwa rolniczego w związku z ich wyjątkowo wysokimi cenami.

Skąd finansowanie programów pomocy? 

W celu realizacji tych zadań rząd chce, aby nadwyżka środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalona na dzień 31 grudnia 2022 r., pozostająca po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023 r.

Zmiany w prawie budowlanym 

Wychodząc naprzeciw postulatom oraz oczekiwaniom rolników w przezwyciężeniu barier administracyjnych, na które napotykają w procesie budowlanym, do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia dodano:

„jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”.

Dodatkowo proponuje się rozszerzenie katalogu inwestycji (budów) niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia, o:

„jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”. 

W celu większego ułatwienia budowy powyższych obiektów zaproponowano, by do zgłoszenia budowy tych obiektów zamiast projektu budowlanego dołączana była dokumentacja techniczna zawierająca rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadku tych obiektów ustanowienie kierownika budowy będzie nieobowiązkowe.

Ponadto budowa naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m będzie zwolniona z pozwolenia na budowę a inwestycja ta będzie wymagać jedynie zgłoszenia budowy.

Po co rząd wprowadza zmiany? 

„Proponowane zmiany niewątpliwie przyczynią się do ułatwienia procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzonego na terenie gospodarstw rolnych. Wprowadzone uproszczenia pozwolą na szybkie i sprawne realizowanie inwestycji budowlanych w gospodarstwach rolnych, a dzięki zmniejszeniu ilości wymaganych dokumentów obniżone zostaną także koszty ich realizacji. Zmniejszone koszty wynikają z braku konieczności opracowywania projektu budowlanego (w tym ponoszenia kosztów za wykonanie map do celów projektowych) oraz kosztów nadzoru (kierownik budowy). Zakłada się także, że wprowadzone zmiany przyspieszą i ułatwią pozyskiwanie wsparcia przez rolników indywidualnych realizowanego w ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej – napisano w uzasadnieniu ustawy. 

W wtorek 9 maja odbędzie się pierwsze czytanie ustawy na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. 

wk
fot. SierszeńskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)