StoryEditor

Będzie pomoc dla dostawców mleka do Bielmleku?

Ministerstwo rolnictwa szykuje pomoc finansową dla rolników z upadłej spółdzielni Bielmlek. Będzie ją można przeznaczyć na odzyskanie należności za sprzedane mleko oraz sfinansowanie wyrównania kwoty udziałów, czego domaga się syndyk spółdzielni. 
23.07.2021., 11:07h
W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu ukazała się zapowiedź projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 


Dla kogo pomoc?


W projekcie rozporządzenia proponuje się udzielanie pomocy finansowej dla:

  • producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2019-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko;
  • producentów rolnych, na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Zdaniem MRiRW rozporządzenie jest konieczne, gdyż odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest możliwe w wyniku postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie przepisów Prawa upadłościowego, pomimo iż w świetle tych przepisów należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłościowej. 

- Aktualnie prowadzone są postępowania upadłościowe w stosunku do podmiotów nabywających od producentów rolnych mleko. Brak możliwości odzyskania należności za sprzedane mleko, a jednocześnie konieczność pozyskania środków niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności  spowodował, że poszkodowani producenci rolni znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

W zapowiedzi rozporządzenia wprost nie pada nazwa Bielmlek, ale można się domyślać, że nowe przepisy są pisane z myślą o rolnikach upadłej spółdzielni. 


Korzyści z bycia spółdzielcą


W uzasadnieniu projektu resort rolnictwa podkreślił wagę funkcjonowania rolników w spółdzielniach. Członkostwo w nich pozwala bowiem rolnikom na wspólne zarządzanie - członkowie i jednocześnie właściciele kontrolują działalność przedsiębiorstwa, dzięki czemu rolnik uczestniczy czynnie w drodze swego produktu do konsumenta („od pola do stołu”). Ponadto, dzięki angażowaniu się spółdzielni w proces przetwórstwa produktów rolnych, podmioty te wypracowują korzyści dla swoich członków w postaci zwiększenia wartości sprzedawanych produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu dodatkowy profit z prowadzonej działalności (marża przetwórcza) nie trafia do pośredników. Wpływa to na skrócenie liczby ogniw w łańcuchu żywnościowym, a tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej producentów rolnych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2021 r.

wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 13:10