StoryEditor

Pierwsze problemy Hiszpanów

Hiszpańska produkcja wieprzowiny rośnie od lat. Jednak dalszy jej rozwój jest coraz trudniejszy. Politycy, obrońcy praw zwierząt i ekolodzy stawiają kontrę integratorom tamtejszego rynku.
19.02.2020., 16:02h

Liczby są imponujące: w ostatnich 30 latach populacja świń w Hiszpanii wzrosła z 15 mln do ponad 30 mln szt. W ciągu ostatnich 6 lat wzrost wyniósł ponad 5 mln szt. (rys. 1.).

– Dziś co piąta świnia produkowana w UE pochodzi z Hiszpanii – twierdzi Pablo Bernardos Hernández, szef departamentu hodowli świń i drobiu w hiszpańskim ministerstwie rolnictwa. Kraj ten jest niekwestionowanym numerem 1 na liście największych hodowców w UE, z 2,6-mln pogłowiem loch. Jeśli chodzi o produkcję wieprzowiny, wynoszącą 4,5 mln t, plasuje się na drugiej pozycji, tuż za Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi prowadzą w rankingu tylko dlatego, że ubijają tuczniki cięższe średnio o 10 kg. Na liście globalnej Hiszpania jest czwartym co do wielkości producentem wieprzowiny. Obrót w branży mięsnej to już dobre 26 mld euro rocznie. Udział w hiszpańskim przemyśle spożywczym wynosi 22%, w produkcie krajowym brutto 2,2%.

Centrum produkcji świń

Produkcja świń na Półwyspie Iberyjskim jest skoncentrowana w kilku regionach (mapka). Serce hodowli znajduje się w północno-wschodniej części kraju. Około 24% hiszpańskich świń (7,8 mln) znajduje się w Katalonii, a około 26% (8,1 mln) w Aragonii. Region Kastylia-León ma również duże znaczenie, jeśli chodzi o produkcję trzody chlewnej. Utrzymywanych jest tam ponad 4 mln świń.

Wraz z szybkim rozwojem sektora wieprzowiny zmieniła się struktura tamtejszych stad. W ostatnich 11 latach liczba producentów świń utrzymujących ponad 2800 loch lub dysponujących więcej niż 7000 stanowiskami tuczu wzrosła o 51%. O 12% zwiększyła się liczba ferm, w których stoi ponad 1200 macior lub ponad 3000 tuczników. W tym samym czasie o 25% spadła liczba rodzinnych gospodarstw (od 400 loch i od 1000 ST) oraz o 47% liczba najmniejszych, przydomowych hodowli – do 100 świń.

Obecnie prawie 47 tys. ferm prowadzi intensywną produkcję trzody chlewnej. Obok nich funkcjonuje prawie 40 tys. gospodarstw nastawionych na hodowlę ekstensywną czy ekologiczną. Znajdują się one głównie w południowo-zachodnich regionach Hiszpanii, takich jak Estremadura, Andaluzja, zachodnia część Kastylii-León i Galicja. W tych częściach Hiszpanii hodowane są głównie świnie iberyjskie. Z mięsa pochodzącego od tych zwierząt Hiszpanie wytwarzają głównie tradycyjne wędliny dojrzewające.

 

 

Więcej na temat hiszpańskiej produkcji świń, a w szczególności integracji gospodarstw piszemy w marcowym wydaniu „top świnie” od strony 8.

Paulina Janusz-Twardowska
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 19:17