StoryEditor

Listy odmian zalecanych soi na 2023 r.

Powierzchnia uprawy soi w Polsce systematycznie rośnie i w ub. r. przekroczyła 48 tys. ha. Co ważne, oferta odmian bardzo wczesnych i wczesnych pozwala na jej zasiewy także w województwach północnych. Jeśli zatem będziesz siał soję, koniecznie sprawdź Listę odmian zalecanych.
30.03.2023., 10:03h
Aby ułatwić rolnikom wybór odmiany dostosowanej do rejonu jej uprawy, COBORU opracowuje tzw. Listy odmian zalecanych do uprawy w województwach. Są one corocznie aktualizowane i mamy już informacje, które odmiany są rekomendowane w 2023 r. Korzystanie z LOZ przy wyborze odmiany do uprawy daje większą szansę na jej polowe powodzenie (patrz mapka).
Zawierają one od trzech do nawet 14 odmian różniących się długością wegetacji. Wykazy te powstały we wszystkich województwach (16), gdzie prowadzi się doświadczenia PDO z tym gatunkiem lub w oparciu na wynikach z sąsiednich lokalizacji. Wpis odmiany na LOZ jest dokonywany na podstawie co najmniej dwuletnich wyników doświadczeń porejestrowych (PDO). Kwalifikacja odbywa się na podstawie szczególnie dobrych wyników plonowania i długości wegetacji gwarantującej zbiór dojrzałych nasion przy pozwalających na to warunkach pogodowych i stanie pola.

W województwach północnych należy zatem wybierać do siewu odmiany o krótkim okresie wegetacji, chociaż nie jest to żelazna regułą. W rejonach Polski centralnej i południowej na listy trafia sporo odmian średnio wczesnych i średnio późnych. Z kolei w województwach południowych możliwość wyboru odmiany jest największa.
Odmianą rekomendowaną do uprawy w największej liczbie województw (12) jest Abaca, o wczesności 4 w skali 9-stopniowej (średnio wczesna), co świadczy o dość dużej jej uniwersalności w odniesieniu do rejonu uprawy. Z kolei w 9 województwach zalecana jest do siewu późna odmiana Acardia (z Katalogu CCA; z oceną wczesności 6–7), a w 8 województwach LOZ rekomendują wczesną odmianę Adessa (wczesność 2–3) oraz średnio wczesną Ceres PZO (ocena 5).

Największą liczbę odmian na LOZ ma woj. kujawsko-pomorskie (14), a następne w kolejności to woj. lubuskie (11) i wielkopolskie (11). Wartym odnotowania jest również fakt, że aż 16 odmian na tej liście to oferty ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych CCA, nieznajdujące się w Krajowym rejestrze.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 11:34