Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Młody rolnik 2018: Ile gruntów na własność?

Obrazek

Pytanie: 70% gruntów musi należeć do beneficjenta lub być w użytkowaniu wieczystym bądź być dzierżawą z ANR lub gminy. Ile trzeba mieć hektarów i w jaki sposób je posiadać by otrzymać premie? Czy muszą być przepisane czy może być dzierżawa ojciec-syn, lub od osoby prywatnej na 10 lat?

Grzegorz Ignaczewski23 stycznia 2018, 15:01

Odpowiedź: Zacznijmy od tego, że przepis rozporządzenia mówi, że przynajmniej 70% minimalnej wymaganej powierzchni użytków rolnych musi być własnością młodego rolnika, bądź być w jego użytkowaniu wieczystym, bądź jest przez niego dzierżawione z Zasobu Skarbu Państwa lub JST. Owa minimalna wymagana powierzchnia to przynajmniej średnia krajowa (aktualnie 10,65 ha) dla województw, gdzie średnia wojewódzka jest większa od krajowej, w pozostałych województwach minimalna wymagana powierzchnia to średnia wojewódzka.

Tak więc jeżeli byłby Pan np. z Wielkopolski gdzie średnia to 13,56 ha,  to formalnie do przyznania pomocy musi Pan zadeklarować przejęcie gospodarstwa o powierzchni 10,65 ha (średnia krajowa) - to jest ta minimalna wymagana powierzchnia. Z tego 70% musi być użytkowane na podstawie wymienionych wcześniej tytułów posiadania. Czyli 10,65 ha x 0,7 = 7,46 ha – minimum tyle musi Pan posiadać na własność, lub użytkować wieczyście lub dzierżawić od KOWR/JST. Resztę gospodarstwa może Pan dzierżawić od innego podmiotu i będzie ta dzierżawa zaliczona do powierzchni gospodarstwa pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z datą pewną na okres przynajmniej 10 lat. Tak więc owe 70% dotyczy minimalnej wymaganej powierzchni użytków rolnych do ubiegania się o premię dla młodego rolnika, a nie całej powierzchni gospodarstwa. gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy