Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>PROW - informacje specjalne>

Kredyt MRcsk a premia dla młodego rolnika

Obrazek

Pytanie: Otrzymałem kredyt preferencyjny MRcsk na zakup gospodarstwa rolnego – czy mimo to mogę ubiegać się o premię dla młodego rolnika z PROW 2014–2020?

Grzegorz Ignaczewski18 stycznia 2018, 17:12

Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 2015 r., poz. 982), pozyskanie kredytu preferencyjnego na utworzenie nowego gospodarstwa (a taki właśnie jest cel kredytów z linii MRcsk) przed złożeniem wniosku o premię dla młodego rolnika nie pozbawia wnioskodawcy możliwości ubiegania się o pomoc z nowego PROW. Oczywiście pod warunkiem, że kandydat spełnia inne wymagania stawiane młodym rolnikom w tym programie.

Jest to jedyny wyjątek od reguły, ponieważ zaciągnięcie kredytu preferencyjnego na inny cel niż utworzenie gospodarstwa rolnego jest uważane za rozpoczęcie kierowania gospodarstwem i wyklucza możliwość przyznania premii dla młodego rolnika.

Jednak w przypadku łączenia kredytów MRcsk i premii dla młodego rolnika z PROW 2014-2020 pojawiają się problemy. W sytuacji gdy kwota pomocy przyznana w ramach MRcsk i premia dla młodego rolnika przekroczyłyby łącznie pulę 70 tys. euro, ARiMR odmówi przyznania premii.
gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy