StoryEditor

Czy można odzyskać de minimis?

Pytanie Czytelniczki: W sierpniu 2020 r. kupiłam ziemię rolną, od której został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych, gdyż skończył się limit pomocy de minimis. W marcu tego roku złożyłam podanie i niezbędne dokumenty do urzędu skarbowego w sprawie zwrotu nadpłaconego podatku i otrzymałam odpowiedź, że zwrot mi się nie należy, bo skończyła się pomoc krajowa de minimis w dniu zawarcia umowy. Czy mam szansę na jakieś odwołanie od tej decyzji, skoro można się starać o zwrot w ciągu pięciu lat?
20.07.2021., 18:07h
Zwolnienie, o którym pisze Czytelniczka, uregulowane jest w art. 9 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności cywilnoprawne, takie jak sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami pod warunkiem, że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DzUrz.UE.L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Zwolnienie przysługuje, gdy mieści się w limicie indywidualnym i limicie generalnym dla tej pomocy. Inaczej, jeżeli do chwili sprzedaży rolnik ...
Pozostało 51% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 14:56