Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czy rolnik ma obowiązek prowadzić książkę obiektu dla obory czy chlewni?

Obrazek

Nasz Czytelnik zapytał, czy w gospodarstwie należy prowadzić książki obiektu dla budynków inwentarskich, oraz czy za brak tego dokumentu grożą jakieś konsekwencje. Jakie obiekty budowlane podlegają obowiązkowi prowadzenia książki?

adw. Mikołaj Pomin22 września 2022, 15:16

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest książka obiektu budowlanego?
  • Jaka jest definicja zabudowy zagrodowej?
  • Dla kogo prowadzenie książki nie jest obowiązkowe?

Czym jest książka obiektu budowlanego?

Obowiązek prowadzenia książki obiektu wynika z przepisu art. 64 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DzU 2021.2351). Książka to dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Zobowiązany do jej prowadzenia dla budynku lub obiektu budowlanego niebędącego budynkiem jest właściciel, lub zarządca.

Z obowiązku tego wyłączeni są właściciele i zarządcy m.in.:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz których budowa wymaga zgłoszenia budowlanego.

Obiekt budowlany a zabudowa zagrodowa

Obiektem budowlanym, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 punkt 1 ustawy jest każdy budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Definicję zabudowy zagrodowej znajdziemy natomiast w § 3 punkt 3 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DzU 2022.1225). Zabudowa zagrodowa to w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Dla kogo prowadzenie książki nie jest obowiązkowe?

Kierując się powyższymi definicjami, można stwierdzić, że najczęściej dla budynków i obiektów budowlanych związanych z gospodarstwem rolnym prowadzenie książki obiektu nie będzie obowiązkowe. Na koniec możemy dodać, że do książki obiektu należy wpisywać informacje dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego oraz należy dołączać protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumentację budowlaną, powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Odpowiedź przygotował adw. Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)