StoryEditor

Kiedy wymagana jest zgoda wodnoprawna? Co rolnik musi zgłosić?

Każdy kolejny suchy rok rzuca wyzwanie – jak zabezpieczyć wodę do produkcji rolnej. Rolnicy mogą korzystać z wód pod określonymi warunkami. Kiedy są wymagane zgody wodnoprawne? Które działania można przeprowadzać na zgłoszenie?
18.08.2023., 13:08h

W poprzednim numerze pisaliśmy o prawach i obowiązkach właścicieli i użytkowników nieruchomości w odniesieniu do urządzeń wodnych, melioracji i korzystania z wody w gospodarstwie.

Gospodarowanie i zarządzanie wodami oraz korzystanie z nich reguluje ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity DzU 2022.2625). Z przepisów ustawy (art. 32) wynika prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego.

Prawo to służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb czy innych celów określonych przez właściwą gminę.

Prawo do szczególnego korzystania z wód

Poza powszechnym wprowadzono również prawo do zwykłego i szczególnego korzystania z wód. Pierwsze przysługuje właścicielowi co do wód stanowiących jego własność oraz wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Prawo to nie obejmuje jednak wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej.

Zwykłe korzystanie z wód...

Pozostało 85% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 19:21