StoryEditor

Namiot – hala na zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Pytanie: Czy na postawienie namiotu – hali konieczne jest pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie?
14.11.2018., 13:11h
Odpowiedź: Z zadanego pytania nie wynika, w jakim celu oraz na jaki czas ma zostać postawiony namiot-hala, a także jakie ma mieć rozmiary. Z tego względu można udzielić ogólnej odpowiedzi na temat wymogów, jakie należy spełnić stawiając tego typu obiekty na nieruchomości. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 29 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1202), roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane, to – zgodnie z przepisami ustawy − budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury – art. 3 Prawa budowlanego).

Przepisy ustawy wprowadzają szereg wyjątków od zasady dotyczącej konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29 pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki...
Pozostało 58% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 00:12