StoryEditor

Podatek od nieruchomości przy elektrowni fotowoltaicznej

Pytanie: Kto płaci podatek od nieruchomości wydzierżawionej pod elektrownie fotowoltaiczne?
02.04.2020., 10:04h
Odpowiedź: Wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej może skutkować zmianą opodatkowania ziemi – z podatku rolnego na podatek od nieruchomości, a przez to zwiększeniem obciążenia podatkowego. Z tego względu należy domagać się, by w umowie dzierżawy znalazł się zapis mówiący o tym, że wszelkie obciążenia podatkowe związane z nieruchomością (np. podatek) obciążały dzierżawcę (przedsiębiorcę), a nie wydzierżawiającego (rolnika).

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1170), podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 1).
W powyższej grupie nie wymieniono dzierżawców nieruchomości.

Zatem wynika z tego, że podatnikiem podatku od nieru...
Pozostało 34% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 17:55