Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Rozwiązanie umowy przedwstępnej sprzedaży ziemi

Obrazek
Pytanie: Czy umowę przedwstępną sprzedaży ziemi zawartą w formie aktu notarialnego sprzedający może rozwiązać w każdym czasie?
adw. Mikołaj Pomin6 marca 2020, 10:00
Odpowiedź: Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (art. 389 § 1 kodeksu cywilnego).

Treść takiej umowy strony mogą w zasadzie dowolnie kształtować, określając termin oraz warunki zawarcia umowy przyrzeczonej. W ramach zasady swobody umów strony mogą również określić warunki i okoliczności rozwiązania umowy przedwstępnej, a nawet odstąpienia od niej. Przy rozwiązaniu takiej umowy decydujące znaczenie ma zatem jej treść – strony mogą ją rozwiązać, jeśli taką możliwość wcześniej przewidziały.

adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)