StoryEditor

Wypadek z udziałem ciągnika rolniczego. Przy pojazdach wielofunkcyjnych może wzrosnąć odpowiedzialność ubezpieczalni

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały, która rozstrzygnie o rozbieżnościach w dotychczasowym orzecznictwie w sprawie doprecyzowania zasad wypłaty komunikacyjnego OC za szkody wyrządzone przez pojazdy tzw. wielofunkcyjne, np. ciągniki lub koparki.
01.09.2020., 14:09h
Wypadki z ich udziałem były często tragiczne, m.in. wywołując kalectwo u uczestników ruchu drogowego. Skutek był taki, że musieli oni dochodzić swoich praw w długotrwałym postępowaniu sądowym.
Pracownicy Rzecznika zajmowali się sprawą, w której w wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, z których jedna zmarła, a druga doznała znacznego uszczerbku na zdrowi – z udziałem ciągnika rolniczego z podczepioną betoniarką.

Roszczenia poszkodowanych rozpatrywały sądy w Poznaniu i Koszalinie. Ten pierwszy przyznał zadośćuczynienie synowi osoby zmarłej, a drugi oddalił roszczenia drugiej poszkodowanej. Obydwa sądy odmiennie zinterpretowały pojęcie ruchu pojazdu. Właśnie te rozbieżności skłoniły Rzecznika Finansowego do przeprowadzenia głębokiej analizy dotychczasowego orzecznictwa sądów powszechnych w tej sprawie, mimo że dominuje w nim pogląd, że ubezpieczyciel z OC komunikacyjnego ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch pojazdu wielofunkcyjnego, również wtedy, gdy w czasie szkody wykonywał on inne czynności aniżeli komunikacyjne, lecz zgodnie z przeznaczeniem, do którego został wytworzony.

Rzecznik Finansowy z...
Pozostało 49% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 15:29