Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

W 8 województwach występuje susza rolnicza

Obrazek

IUNG – PIB w drugim okresie raportowania, tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na niektórych obszarach Polski.

Janusz Biernacki4 czerwca 2019, 15:01
Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą rolniczą była ujemna, wynosiła –21 mm. Najniższe wartości KBW od –120 mm do poniżej –139 mm w prezentowanym sześciodekadowym okresie wystąpiły na Pojezierzu Lubuskim, Równinie Kutnowskiej, Pobrzeżu Szczecińskim. Tej wielkości KBW odnotowano również na Wybrzeżu Słowińskim, Żuławach, Pojezierzu Wschdniosuwalskim oraz na Równinie Bielskiej.
Na pozostałych obszarach środkowej i północnej Polski notowano wartości KBW wynoszące od –50 do –120 mm. Natomiast najwyższe wartości KBW wystąpiły na południu kraju w woj. śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim oraz w południowej części woj.: dolnośląskiego, opolskiego oraz lubelskiego wynoszące od –50 do powyżej 50 mm.

Susza rolnicza występuje na terenie 8 województw:
  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • łódzkiego,
  • podlaskiego,
  • lubuskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • mazowieckiego,
  • wielkopolskiego.
Susza rolnicza notowana jest w uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych i truskawek. Od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. Największe zagrożenie tym zjawiskiem występowało w zbożach jarych – odnotowano je w 145 gminach. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił przybyło 77 gmin z suszą. W zbożach ozimych wystąpiła w 7 województwach, 61 gminach, wzrost o 16 gmin. W uprawach truskawek suszę odnotowano w 4 województwach, 20 gminach – zmniejszenie o 4 liczby gmin [patrz mapa – źródło IUNG].

Duże regionalne różnice opadowe
W kwietniu stwierdzono w Polsce bardzo duże zróżnicowanie pod względem występowania opadów atmosferycznych. Szczególnie niskie opady, poniżej 10 mm, wystąpiły w północnej części kraju, stanowiły one od poniżej 10 do 40% normy wieloletniej. Im dalej w kierunku południowym tym opady były wyższe, wynoszące nawet ponad 100 mm i na tych obszarach stanowiły 100–140% normy.

W maju opady atmosferyczne również były bardzo zróżnicowane. W pierwszej dekadzie stwierdzono największe opady w południowo-wschodnich krańcach kraju od 20 do ponad 50 mm. Natomiast najniższe, poniżej 5 mm notowano we wschodniej części Polski. Na pozostałym obszarze notowano małe opady od 5 do 20 mm. Natomiast w drugiej dekadzie były już zdecydowanie większe, zwłaszcza we wschodniej części Polski wynoszące od 35 do ponad 50 mm.
Niskie opady odnotowano na Nizinie Południowowielkopolskiej wynoszące od 5 mm do 25mm. Trzecią dekadę tego miesiąca w dalszym ciągu charakteryzowały duże opady na bardzo dużej południowej powierzchni kraju, przekraczające nawet 100 mm. Duże opady notowano też na Nizinie Śląskiej, Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Wyżynie Małopolskiej, Pojezierzu Mazurskim wynoszące od 20 do 35 mm. Natomiast niskie wystąpiły na terenie Pojezierza Pomorskiego od poniżej 5 do 20 mm.
Źródło: IUNG
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)