StoryEditor

Ceny prądu i zerowa stawka VAT na żywność – czy tarcza zostanie utrzymana?

Nowy Sejm zajmie się niedługo pakietem rozwiązań, których celem jest walka z inflacją. W Sejmie pojawił się nowy projekt ustawy. Jakie są jego założenia?
21.11.2023., 14:00h

W nowym Sejmie zaczęły pojawiać się pierwsze projekty ustaw. Jednym z nich jest ustawa "o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług" autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Zerowa stawka VAT na żywność

Celem projektu jest zmiana w ustawie o podatku VAT polegająca na przedłużeniu do 30 czerwca 2024 r. wprowadzonego rozwiązania zmierzającego do złagodzenia skutków inflacji, czyli w istocie utrzymanie stawki 0% na podstawową żywność przez kolejne sześć miesięcy.

Stawka VAT w 0% została wprowadzona od 1 lutego 2022 r. jako jedno z rozwiązań o charakterze antyinflacyjnym, którego zadaniem było obniżenie wzrostu dla gospodarstw domowych kosztów utrzymania, spowodowanych rosnącą inflacją, będącą skutkiem wojny prowadzonej w Ukrainie.

W związku z ciągłymi negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami obecnej sytuacji geopolitycznej, zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości, uzasadnione jest przedłużenie wprowadzonego w ww. obszarze rozwiązania na kolejny okres, tj. do 30 czerwca 2024 r.

- Utrzymanie obniżonej stawki VAT na podstawową żywność pomoże społeczeństwu w realnej walce z inflacją. Czasowa redukcja stawek VAT na te towary, w przypadku pełnego przeniesienia obniżek stawek VAT na ich ceny, efektywnie powinna pozwolić na utrzymanie cen tych towarów na obecnym poziomie – napisali w uzasadnieniu posłowie PiS.

Ceny prądu w 2024 r.

Tymczasem w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź ustawy "o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw".

Jej celem jest utrzymanie obecnych działań osłonowych na rynku energii, które łagodziły skutki kryzysu energetycznego po wybuchu epidemii Covid-19 i wybuchu wojny w Ukrainie i pomagały obywatelom w pokrywaniu wzrostu kosztów nośników energii.

- Aktualnie sytuacja na rynku energii uległa poprawie i względnej stabilizacji, niemniej skutki negatywnych wydarzeń z ostatnich dwóch lat, do których zaliczyć należy utrzymujące się podwyższone ceny nośników energii, odczuwane są przez społeczeństwo – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dlatego zdaniem posłów zasadne jest wprowadzenie adekwatnych do sytuacji działań osłonowych obejmujących 2024 r.

Zamrożenie cen i stawek dystrybucyjnych prądu

"Mrożenie" cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r.

W projekcie zagwarantowano stosowanie cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy w 2024 r. w ramach limitu wynoszącego 3 MWh.

Co z cenami prądu dla rolników?

Zastosowano również dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, a także osób niepełnosprawnych, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 3 do odpowiednio 4 MWh albo 3,6 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Jeśli ww. odbiorcy nabędą uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (4 MWh albo 3,6 MWh) w trakcie 2024 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2024 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 12:45