StoryEditor

Kredyty płynnościowe dla rolników – kolejny bank dołącza do listy. Sprawdź, gdzie uzyskasz kredyt!

Z dniem 13 lipca ruszyły kredyty płynnościowe dla rolników. W tym czasie ARiMR zwiększyła limit kredytów dla rolników o 700 milionów złotych. Łączny limit akcji kredytowej wyniesie aż 5,2 mld zł. Do listy banków, w których można starać się o kredyt płynnościowy, dołączył właśnie kolejny.
09.08.2023., 10:08h
Bank Pekao podpisał umowę z ARiMR, dzięki której rolnicy będą mogli liczyć na kompleksowe wsparcie. Między innymi na zastosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów czy zabezpieczeniu gwarancją lub poręczeniem spłaty kredytów udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji. 

- Strategiczna współpraca między Bankiem Pekao a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwi skuteczne wsparcie sektora rolnego w Polsce. Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tej branży, a partnerstwo pozwoli zapewnić szeroki zakres usług finansowych, które są dostosowane do potrzeb rolników. Razem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dążymy do zapewnienia efektywnego  i skutecznego wsparcia oraz jednocześnie zrównoważonego rozwoju polskiej wsi – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023 r. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: Kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (pekao.com.pl)

Kredyt płynnościowy dla rolników – w których bankach?

Wnioski o udzielenie tzw. kredytu płynnościowego rolnicy mogą składać w bankach współpracujących z ARiMR:
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank SA,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

Wniosek o kredyt płynnościowy

 • Wzór wniosku o kredyt płynnościowy – POBIERZ
 • Wzorcowy plan inwestycyjny - POBIERZ

Na jaką kwotę rolnik może wziąć kredyt płynnościowy?

Limit kredytu płynnościowego dla jednego rolnika nie może przekroczyć kwoty:
 • 100 000 zł – jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni do 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – dla gospodarstw o powierzchni od 50 do 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – w przypadku gdy rolnik prowadzi gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.
Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Kredyt płynnościowy, jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M).
 • Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez: kredytobiorcę – w wysokości 2%;
 • ARiMR – w pozostałej części.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje, że pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu.
Jeżeli kredyt udzielony jest na okres dłuższy niż 60 miesięcy, wówczas po upływie tego okresu dopłaty do jego oprocentowania nie są stosowane. Po tym czasie rolnik płaci już pełne oprocentowanie.

Na co można przeznaczyć kredyty płynnościowe?

Kredyty płynnościowe rolnik może przeznaczyć na „uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym”. ARiMR podaj także dokładny katalog zakupów, na które może zostać przeznaczony kredyt, a są to m.in.:
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • zakup nawozów mineralnych,
 • zakup środków ochrony roślin,
 • zakup pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • zakup pasz objętościowych,
 • zakup paliwa rolniczego,
 • zakup inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • zakup matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • zakup materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli.
Kredyt płynnościowy nie może jednak zostać przeznaczony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych z dotacji PROW.

Dla kogo przeznaczone są kredyty płynnościowe?

O kredyty płynnościowe mogą wnioskować rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w następujących działalnościach:
 • uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • uprawa roślin wieloletnich,
 • rozmnażanie roślin,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • działalność mieszana, czyli uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt,
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin.
Co ważne, o taki kredyt nie może ubiegać się rolnik, który jest emerytem lub rencistą.
Bernat Patrycja
na podst: gov.pl/ inf. pras Bank Pekao S.A.
Fot: envato.elements
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 15:11