StoryEditor

Kredyty płynnościowe dla rolników – ZNOWU zwiększono limit! Pobierz WNIOSEK

ARiMR udostępniła współpracującym bankom dodatkowy limit akcji kredytowej. Jest to już kolejne zwiększenie limitu, tym razem do kwoty 7,7 mld złotych. Robert Telus poinformował także, że banki na ten moment udzieliły już ponad 11 tys. kredytów. Na jaką kwotę rolnik może wziąć kredyt płynnościowy?
31.08.2023., 10:08h
Na internetowej platformie aplikacyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła 29 sierpnia współpracującym bankom na 2023 rok dodatkowy limit akcji kredytowej i dopłat do oprocentowania kredytów na utrzymanie płynności finansowe – linia UP.

Limit akcji kredytowej

Łączny limit akcji kredytowej na rok 2023 został podniesiony i wyniesie 7,7 mld złotych, natomiast limit dopłat do oprocentowania wyniesie 250 mln zł.

Robert Telus, minister rolnictwa poinformował, że do 28 sierpnia 2023 roku banki udzieliły już 11 579 kredytów na łączną kwotę 1 598,5 mln złotych.

Kredyt płynnościowy dla rolników – w których bankach?

Wnioski o udzielenie tzw. kredytu płynnościowego rolnicy mogą składać w bankach współpracujących z ARiMR:
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank SA,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

Wniosek o kredyt płynnościowy

 • Wzór wniosku o kredyt płynnościowy – POBIERZ
 • Wzorcowy plan inwestycyjny - POBIERZ

Na jaką kwotę rolnik może wziąć kredyt płynnościowy?

Limit kredytu płynnościowego dla jednego rolnika nie może przekroczyć kwoty:
 • 100 000 zł – jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni do 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – dla gospodarstw o powierzchni od 50 do 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – w przypadku gdy rolnik prowadzi gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.
Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Kredyt płynnościowy, jakie oprocentowanie?

Oprocentowanie kredytu może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M).
 • Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez: kredytobiorcę – w wysokości 2%;
 • ARiMR – w pozostałej części.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje, że pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu.
Jeżeli kredyt udzielony jest na okres dłuższy niż 60 miesięcy, wówczas po upływie tego okresu dopłaty do jego oprocentowania nie są stosowane. Po tym czasie rolnik płaci już pełne oprocentowanie.

Na co można przeznaczyć kredyty płynnościowe?

Kredyty płynnościowe rolnik może przeznaczyć na „uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym”. ARiMR podaj także dokładny katalog zakupów, na które może zostać przeznaczony kredyt, a są to m.in.:
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • zakup nawozów mineralnych,
 • zakup środków ochrony roślin,
 • zakup pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • zakup pasz objętościowych,
 • zakup paliwa rolniczego,
 • zakup inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • zakup matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • zakup materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli.
Kredyt płynnościowy nie może jednak zostać przeznaczony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych z dotacji PROW.

Dla kogo przeznaczone są kredyty płynnościowe?

O kredyty płynnościowe mogą wnioskować rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w następujących działalnościach:
 • uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • uprawa roślin wieloletnich,
 • rozmnażanie roślin,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • działalność mieszana, czyli uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt,
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin.
Co ważne, o taki kredyt nie może ubiegać się rolnik, który jest emerytem lub rencistą.

Bernat Patrycja
Fot: envato.elements
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 18:28