StoryEditor

Można ubezpieczyć uprawy od ryzyka suszy!

2018 rok zapadnie w pamięci wielu rolników jako koszmar z uwagi na gigantyczne straty w uprawach spowodowane klęską suszy. Już wtedy pojawiły się liczne głosy, że powinna istnieć możliwość ubezpieczania upraw rolniczych od skutków suszy. Od dziś jest taka możliwość.
18.02.2019., 16:02h
Firma Concordia Ubezpieczenia poinformowała, że od dziś oferuje swoim klientom możliwość ubezpieczenia upraw zbóż ozimych (niestety, rzepak nie jest objęty takim ubezpieczeniem) od skutków suszy.

– Uruchomione z dniem 18 lutego br. ubezpieczenie suszy obejmuje tylko zboża ozime w odniesieniu do wybranych klientów, którzy jesienią 2018 roku ubezpieczyli się w Concordii Polska TUW. Prowadzony właśnie pilotaż będzie dotyczył klientów, u których przynajmniej jedno z pól ma powierzchnię nie mniejszą niż 5 ha oraz na każdym polu przynajmniej jedna z działek została określona prawidłowo przy uwzględnieniu danych katastralnych. Ma to znaczenie przy obrazowaniu satelitarnym pól – informuje Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Ubezpieczenia (Grupa Generali).

Zgodnie z definicją, którą Ubezpieczyciel się posługuje w materiałach informacyjnych, susza występuje wtedy, gdy w dowolnym, 6-dekadowym okresie pomiędzy 21.03 a 30.09 nastąpi spadek Klimatycznego Bilansu Wodnego poniżej wartości określonej dla danej uprawy i gleby.

Jakie warunki takiej polisy?
Przy zawieraniu polisy ubezpieczenia od skutków suszy rolnik deklaruje plon oczekiwany, który określa się na podstawie średniej z ostatnich 3 lat. Ustalana jest także prognozowana cena za ustalony plon i na bazie tych dwóch danych określa się sumę ubezpieczenia. To od niej zależy składka polisy. Stawki ubezpieczenia 1 ha upraw zależą od regionu kraju i kategorii gleby. Jak informuje Ubezpieczyciel, są one bardzo zróżnicowane i odzwierciedlają ryzyko wystąpienia ryzyka suszy.
Procedura szacowania strat i wypłaty odszkodowania
– Ze względu na fakt, że jest to zupełnie nowe ryzyko, bardzo zależy nam na tym, żeby klienci dokładnie znali zasady funkcjonowania polisy. Ubezpieczenie ryzyka suszy, objęte dopłatą z budżetu państwa w wysokości 65%, jest związane z zastosowaniem pomniejszenia każdej szkody o równowartość 25% sumy ubezpieczenia na danym polu – wyjaśnia Andrzej Janc.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia Concordia przekazuje wszystkie dane ubezpieczonych pól do ciągłego monitoringu (teledetekcja). Monitoring trwa od 21 marca. 30 maja IUNG w Puławach udostępnia pierwszy raport, który może potwierdzić wystąpienie suszy rolniczej. Jeżeli wystąpiła susza, wówczas rolnik zgłasza szkodę ubezpieczycielowi i następuje lustracja pól. Likwidator szkody określa plon rzeczywisty i porównuje go z plonem oczekiwanym (podanym w polisie ubezpieczeniowej). Na tej podstawie następuje wyliczenie ubytku w plonie i odjęcie franszyzy redukcyjnej (to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania – jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane). W ten sposób określa się plon rzeczywisty i porównuje go z plonem oczekiwanym. Finalnie, na podstawie tych danych, Ubezpieczyciel wydaje decyzję dotyczącą wypłaty odszkodowania.

– W momencie wystąpienia szkody podstawą do przyznania rolnikowi odszkodowania będzie: raport IUNG odnośnie wystąpienia zagrożenia ryzykiem suszy w danej gminie, danej roślinie i danej kategorii gleby, a także lustracja polowa przez rzeczoznawców ubezpieczyciela, jak również stwierdzenie ubytku w plonie przekraczającym 25% względem wydajności zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia. Badanie metodą teledetekcji będzie tylko narzędziem pomocniczym – informuje Andrzej Janc.

Jak informuje Concordia, jest to oferta limitowana – maksymalnie w ramach tego pilotażu będzie ubezpieczonych 100 tys. ha upraw. Polisy ubezpieczeniowe można zawierać u agentów terenowych posiadających umowy z Concordia Ubezpieczenia oraz w oddziałach banku BGŻ BNP Paribas, z którym Ubezpieczyciel współpracuje.

Niestety, Concordia Ubezpieczenia poinformowała też, że wiosną nie będzie możliwości ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia suszy zbóż jarych, kukurydzy, roślin strączkowych, okopowych oraz warzyw gruntowych.
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 11:40