StoryEditor

Kup kwalifikat lub pamiętaj o odstępstwie rolnym

Zbliża się sezon siewów wiosennych i rośnie popyt na materiał odmian jarych. Należy jednak mieć na uwadze, że siew nabytych niekwalifikowanych nasion lub sadzeniaków odmiany chronionej, np. z ogłoszenia w Internecie, z targowiska lub wymiany sąsiedzkiej, narusza wyłączne prawo hodowcy.
17.02.2022., 16:02h
Do siewu należy więc nabywać wyłącznie kwalifikowane nasiona lub sadzeniaki, oznakowane urzędową etykietą i zakupione u licencjonowanego sprzedawcy. Można również wykorzystać materiał z własnego zbioru, pamiętając o uiszczeniu opłaty za odstępstwo rolne.
Gatunki dozwolone do siewu ze zbioru w ramach odstępstwa rolnego
Gatunki dozwolone do siewu ze zbioru w ramach odstępstwa rolnego dla odmian objętych ochroną prawną na poziomie krajowym, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, to:
 • bobik
 • groch siewny
 • jęczmień
 • kukurydza
 • len zwyczajny (oleisty)
 • lucerna siewna
 • łubin wąskolistny
 • łubin żółty
 • owies
 • pszenica twarda
 • pszenica zwyczajna
 • pszenżyto
 • rzepak
 • rzepik
 • wyka siewna
 • żyto
 • ziemniak
 • soja (od 11.07.2017 r.).
Wyszukiwarka COBORU odmian chronionych w Polsce, znajduje się pod linkiem: https://coboru.gov.pl/pl/wyszukiwanie.
Stawki za odstępstwo rolne w 2021 r. wynosiły (dane i tabele: Agencja Nasienna):


[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 16:15