Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Pszenica ozima – lista odmian rekomendowanych

Obrazek

Nie dysponujemy w kraju dużym areałem gleb wyższych klas bonitacyjnych przydatnych do uprawy np. pszenicy ozimej. Ale poprawna agrotechnika i dobór właściwej odmiany pozwalają uprawiać to zboże na znacznej powierzchni – prawie 2,3 mln ha, stawiając je na pierwszym miejscu w strukturze zasiewów.

Janusz Biernacki3 października 2022, 16:52
Wśród wszystkich gatunków roślin uprawnych pod względem powierzchni zasiewów pszenica ozima znajduje się w Polsce na pierwszym miejscu. Rolnicy mają także z czego wybierać, gdyż Krajowy jej rejestr liczy prawie 140 odmian. Aby jednak nie pogubić się w poszukiwaniu tych najbardziej przydatnych do zasiewów w poszczególnych rejonach kraju, pomocne są wyniki badań PDO oraz sporządzane na ich podstawie tzw. wojewódzkie listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ).
Natęży też mieć na uwadze, że poprawnie wybranej odmiany nie zastąpią na polu zabiegi agrotechniczne, tj. zmiana obsady, nawożenie, ochrona, czy regulacja pokroju.
Listy ułatwiają wybór
Na rynku nasiennym dostępna jest duża liczba odmian, zarówno z Krajowego rejestru, jaki ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Z jednej strony znacznie utrudnia to wybór, z drugiej strony pozwala znaleźć te najlepiej dostosowane do możliwości i warunków danego gospodarstwa. Dużym ułatwieniem w trafnym wyborze odmiany do siewu są Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa. Tworzone są one regionalnie, na szczeblu poszczególnych województw i corocznie aktualizowane. Nie ma na nich jednak odmian najnowszych, gdyż warunkiem umieszczenia na tej doborowej liście są co najmniej 2-letnie dobre wyniki w doświadczeniach PDO w danym rejonie lub, w wyjątkowych sytuacjach, jednoroczne badania w przypadku tzw. rekomendacji wstępnej.
LOZ pszenicy ozimej/2022 r.
W roku 2022 na LOZ znajduje się łącznie 40 odmian pszenicy ozimej, w tym jedna z CCA. W największej liczbie województw rekomendowane są odmiany Venecja (14) i Artist (13) oraz Euforia (12), Opoka (12), LG Keramik (11), RGT Bilanz (11) i RGT Kilimanjaro (10; patrz tabela).
Niewątpliwie warto wesprzeć decyzję zakupu materiału siewnego pszenicy ozimej tymi informacjami, gdyż ułatwią one prowadzenie uprawy i mogą znacząco obniżyć jej koszty, co ma szczególnie duże znaczenie po ostatnich skokach cen wielu środków produkcji, zwłaszcza nawozów i paliwa.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)