StoryEditor

Lekarstwa na główne agrofagi ziemniaka

Jednym z tematów dzisiejszego webinarium ziemniaczanego jest zwalczanie najważniejszych agrofagów w uprawach ziemniaka. Należą do nich chwasty, w tym 1- i 2-liścienne, w grupie patogenów są to rizoktonioza, zaraza i alternarioza, a wśród szkodników: stonka ziemniaczana. Jakie pestycydy na te zagrożenia oferuje firma Innvigo?
24.03.2022., 12:03h
– Do walki z chwastami firma Innvigo oferuje m.in. preparaty Efector 360 CS i Boa Pro 480 EC, które zawierają jako s.cz. chlomazon. Zaleca się je stosować po posadzeniu bulw, obredleniu, a le przed wschodami roślin – mówił Jacek Dorna, menager ds. kluczowych klientów firmy Innvigo.
Innymi herbicydem z oferty firmy są Rincon 25 SG, którego s.cz. jest rimsulfuron oraz Amstaf 800 EC, zawierający prosulfukarb. Oferta ta pozwala zwalczać kilkadziesiąt gatunków chwastów, z czego także chwasty jednoliścienne, głównie przez dwa ostatnie herbicydy.
Groźną choroba w ziemniaku jest rizoktonioza, która poraża zarówno kiełki, młode rośliny, jak i bulwy. – Do ograniczania jej zagrożenia można wykorzystać fungicyd Makler Plus 250 SC, zalecany do stosowania w aplikacji pasowej w trakcie sadzenia – dodał ekspert.
Z kolei alternarioza, która ma dwóch sprawców Alternaria solani i A. alternata, różnią się etapami porażania upraw oraz objawami (patrz zdjęcie), z czego bardziej szkodliwą formą jest A. alternata. Do ochrony ziemniaka przed tymi sprawcami Innvogo poleca preparaty Dafne 250 EC (s.cz. defenokonazol) i Makler Plus 250 S.C. (s.cz. azoksostrobina). – Obie substancje mają potwierdzoną przez europejską organizację Euroblight bardzo wysoką skuteczność zwalczania tych sprawców – zauważył rozmówca.

Ciągle najniebezpieczniejszym patogenem w uprawie ziemniaka jest zaraza. Do jej zwalczania firma poleca np. fungicyd Innzar 500 S.C., zawierający jako s.cz. fluazynam. – Jego szczególną cecha jest zwalczanie także zarodników pływkowych, co chroni przed kolejnymi infekcjami, między innymi bulw, ograniczając później straty przechowalnicze – tłumaczył prelegent.

W grupie szkodników, czołową lokatę w szkodliwości plantacji zajmuje stonka ziemniaczana. Do jej eliminowania firma poleca m.in. insektycyd Los Ovados 200 SE, którego s.cz. jest acetamipryd oraz Delmetros 100 S.C. (deltametryna)
– Pierwszy produkt należy stosować w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od zakrycia 50% międzyrzędzi do pełni kwitnienia, a drugi po wystąpieniu szkodnika, od początku rozwoju kwiatostanu do fazy otwarcia się połowy kwiatów pierwszego kwiatostanu – tłumaczył wykładowca.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 18:22