StoryEditor

Nowe odmiany ziemniaka

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2017–2020, postanowiono wpisać do Krajowego rejestru 5 nowych odmian, w tym 4 jadalne i jedną skrobiową.
27.01.2020., 09:01h
Posiedzenie Komisji odbyło się 23.01.2020 r. w Słupi Wielkiej, siedzibie COBORU. Poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian ziemniaka. Była wówczas możliwość przedstawienia uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów dotyczących opiniowanych przez Komisję odmian.

Po debacie Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 5 odmian ziemniaka, a COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:
 • Kotwica – odmiana skrobiowa średnio wczesna; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka
 • Longina – odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego, głównie przeznaczona do produkcji frytek; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte – Grupa IHAR – PIB
 • Mila – odmiana jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego; zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej, Centrala Nasienna
 • Surmia – odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte – Grupa IHAR – PIB
 • Werbena – odmiana jadalna bardzo wczesna, głównie na wczesny zbiór, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte – Grupa IHAR – PIB.
Źródło: COBORU
[bie]

UWAGA! Przypominamy o naszym seminarium dla producentów ziemniaków!


Tematem przewodnim spotkania jest „Nawożenie, ochrona i jakość surowca na rynku”. Naszymi prelegentami będą: dr Wojciech Nowacki z IHAR – PIB o. Jadwisin, dr Jerzy Osowski IHAR – PIB o. Bonin, Max Erath, doradca agrotechniczny z niezależnej firmy doradczej N.U. Agrar. Tematyka wykładów skupi się wokół profesjonalnej agrotechniki ziemniaka oraz jego rynku:
 1. Strategia nawożenia doglebowego – bilansowanie składników pokarmowych, a wpływ na jakość bulw.
 2. Efektywne nawożenie dolistne makro- i mikroskładnikami.
 3. Strategia ochrony łanu przed chorobami w suchych latach w obliczu zmniejszającej się liczby s.cz. oraz uodparniania się patogenów.
 4. Opłacalność i efektywność nawadniania ziemniaka – w jaki system nawadniania warto zainwestować?
 5. Prognozy rynku ziemniaka i potencjał jego wzrostu – dyskusja branżowa z przedstawicielami producentów, firm przetwórczych i handlowych.

Spotkanie będzie miało miejsce 27 lutego 2020 r. w Hotelu Atut w Licheniu Starym (woj. wielkopolskie). Udział w seminarium jest odpłatny:
 • 70 zł/os. przy przedpłacie (rolnicy – prenumeratorzy „top agrar Polska” – jedna osoba na jedną prenumeratę)
 • 90 zł/ os. płatność w dniu seminarium (tylko jeśli będą miejsca)
 • 250 zł/os. – osoby bez prenumeraty oraz przedstawiciele firm.

Szczegółowy program oraz formularz zapisów na stronie: www.topagrar.pl/event. Seminarium będzie też dobrą okazją do spotkań i dyskusji.
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 19:38