Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Mniej pasz na rynku

Obrazek

W tym roku polscy producenci świń zużyją około 1620 tys. t pasz przemysłowych, o 80 tys. t mniej niż w zeszłym roku i blisko o 220 tys. t mniej niż dwa i trzy lata temu.

26 września 2014, 14:17

Spadek popytu na pasze gotowe dla świń jest wynikiem rok rocznej redukcji pogłowia trzody chlewnej w naszym kraju. Ograniczenie sprzedaży mieszanek nie jest jednak wprost proporcjonalne do obniżania liczby świń, ze względu na rosnący import warchlaków na tucz, które w głównej mierze żywione są paszami z zakupu. Z hodowli rezygnują właściciele niewielkich stad, najczęściej karmionych paszami gospodarskimi. Mimo tego w naszym kraju wskaźnik uprzemysłowienia chowu świń mierzony relacją wielkości produkcji pasz przemysłowych do produkcji żywca wieprzowego jest bardzo niski i w latach 2012/2013 wyniósł ok. 0,8. Oznacza to, że statystycznie do wyprodukowania kilograma żywca wykorzystuje się zaledwie 0,8 kg mieszanek przemysłowych. Tymczasem w Belgii wskaźnik ten wynosi 2,2, w Niemczech – 1,4, a Danii – 1,3 – podaje IERiGŻ.
Wytwórstwo pasz dla świń stanowi 20% ogólnej produkcji mieszanek przemysłowych w Polsce. Firmy sprzedają najwięcej pasz pełnoporcjowych (61% z całości) i koncentratów białkowych (ponad 32% z całości). Udział mieszanek mineralnych w strukturze pasz dla trzody chlewnej wynosił w ub. Roku 2,7%, a premiksów 3,9%.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)