StoryEditor

1,5 mln zł przekazane na konta hodowców, którzy zaprzestali produkcji świń z powodu ASF

Od 7 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla rolników, którzy w związku z wirusem ASF i obowiązującym zakazem utrzymywania świń, zrezygnowali z produkcji. Nabór wniosków ma charakter ciągły, co oznacza, że nie został wyznaczony termin końcowy. Aktualnie ARiMR poinformowała o wypłaceniu rolnikom 1,5 mln zł.
25.08.2022., 11:08h

Ile wynosi stawka dofinansowania i jak ją obliczyć?

W porównaniu do ubiegłego roku stawka dopłaty wzrosła o 0,64 zł i wynosi 1zł. Schemat, pozwalający na wyliczenie stawki jest prosty. Kwotę dopłaty – 1 zł – należy pomnożyć przez średnią roczną liczbę świń (liczba ta nie może przekraczać 200 szt.), a następnie otrzymany wynik trzeba pomnożyć dodatkowo przez liczbę dni, w których obowiązywał zakaz produkcji w danym roku kalendarzowym.

Którzy hodowcy mogą ubiegać się o wsparcie?

Dofinansowanie dla hodowców, którzy zaprzestali produkcji świń z powodu ASF, jest dedykowane rolnikom, którzy:

  • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • zaprzestali produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń.

Ile pieniędzy ARiMR przekazało rolnikom i w jaki sposób składać wnioski?

W trwającym dotychczas naborze ARiMR rozpatrzyło 367 wniosków, a łączna kwota, która została obliczona, oscyluje w granicach 2,2 mln zł.

Wypełnione wnioski można składać:

  • osobiście w formie pisemnej,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP w formie elektornicznej.

Do 24 sierpnia 2022 r. ARiMR wypłaciła 1,5 mln zł.

oprac. jcz
fot. Sierszenska

Justyna Czupryniak
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 07:58