StoryEditor

Okopowe bez uciążliwych chwastów

Zmiany klimatyczne wpływają m.in. na wzrost presji chwastów z grupy tzw. uciążliwych w uprawie ziemniaka i buraka cukrowego. Utrudnia to ich zwalczanie i wymaga odpowiedniej strategii ochrony.
07.05.2020., 11:05h
Mimo zachodzących zmian  klimatu widać, że niektóre chwasty są zdecydowanie lepiej przystosowane do trudnych warunków środowiska – suszy i wysokich temperatur – niż rośliny uprawne, np. ziemniak i burak cukrowy. Chwasty te są ponadto uciążliwe w zwalczaniu. Należą do nich m.in. perz, chwastnica jednostronna, komosa i szarłat szorstki.

Obecnie najbardziej efektywnym sposobem walki z chwastami, w tym uciążliwymi, jest metoda chemiczna w systemie dawek dzielonych, najczęściej 3-zabiegowa. Zależnie od warunków glebowych, pogody i nasilenia zachwaszczenia, ich liczbę można ograniczyć lub zwiększyć. W strategii tej stosuje się np. herbicydy zawierające kilka s.cz. lub mieszaninę zbiornikową. Zabiegi wykonuje się co 5–10 dni, w zależności od przebiegu pogody, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni.

Ochronę w kombinacji nalistne (chwasty)/powschodowe(burak) wykonuje się niezależnie od fazy rozwoju rośliny uprawnej, na chwasty w fazie liścieni lub maksymalnie do pierwszej pary liści właściwych. Przy opóźnionych zabiegach omija się fazę największej ich wrażliwości, co utrudnia skuteczne zwalczanie. Wówczas nawet system 3-krotnych zabiegów w dawkach dzielonych może być nieefektywny. Rozwiązaniem może być wówczas dwukrotne użycie tych samych lub podobnych kombinacji herbicydów, ale w wyższych dawkach, zużywając taką samą ilość s.cz., jak przy 3 zabiegach…

Pełny tekst artykułu, w tym zalecenia herbicydowe dla upraw ziemniaka i buraka cukrowego, znajdziesz w nowym wydaniu 5/2020 „top agrar Polska” na str. 82–85.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 10:47