StoryEditor

Zmniejszamy wprowadzanie azotanów do Bałtyku ale program będzie ostrzejszy

O odpowiedź na pytania o potrzebę i cel wprowadzenia przepisów programu azotanowego zapytaliśmy też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oto zadane pytania i udzielone odpowiedzi.
28.11.2018., 14:11h
Czy konieczne było obejmowanie programem obszaru całego kraju?

Dyrektywa 91/676/EWG – tzw. dyrektywa azotanowa dopuszcza dwa modele wdrażania działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Pierwszy model określony w art. 3 ust. 2 ww. dyrektywy polega na wyznaczeniu obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (tzw. OSN), 
a następnie ustanowieniu programów działań w odniesieniu do tych obszarów. Drugi model określony w art. 3 ust. 5 ww. dyrektywy polega na ustanowieniu jednego programu działań dla obszaru całego kraju z pominięciem etapu wyznaczania OSN.

W Polsce do 2017 r. obowiązywało podejście pierwsze usankcjonowane przepisami art. 47 nieobowiązującej już ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Powodem zmiany podejścia do wdrażania dyrektywy 91/676/EWG był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13, który dotyczył niewystarczającego określenia wód, które mogą zostać dotknięte zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego, poprzez niedostateczne wyznacze...
Pozostało 92% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Tomasz Czubiński
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 20:34