StoryEditor

Program węglowy - chroń planetę i zarabiaj

Rolnictwo węglowe zdobywa ogromną popularność w Unii Europejskiej, USA i Australii. Wspomaga ono walkę ze zmianami klimatycznymi, w znaczący sposób poprawia jakość gleby i może być dodatkowym źródłem dochodu dla rolników.
25.01.2022., 10:01h

Czym jest rolnictwo węglowe?

Powszechne praktyki rolnicze, w tym prace maszynami, tradycyjna uprawa gleby, nadmierny wypas, stosowanie nawozów, pestycydów i herbicydów powodują uwalnianie dwutlenku węgla. Rolnictwo węglowe (zwane nawet uprawą węgla) obejmuje wdrażanie praktyk, których celem jest maksymalne zmniejszenie produkcji dwutlenku węgla, a nawet takich, które przyspieszają tempo usuwania CO2 z atmosfery przekształcając go w materiał roślinny i/lub materię organiczną gleby. Wynika to z faktu, że dwutlenek węgla może być z korzyścią przechowywany przez długi czas (od dziesięcioleci do stuleci lub dłużej) w glebie w procesie zwanym sekwestracją węgla w glebie. Dzięki przyjmowaniu praktyk związanych z mniejszą produkcją CO2 gospodarstwo znacznie polepsza jakość gleby i swoich produktów.

Oprócz kompensowania emisji CO2, praktyki rolnictwa węglowego mają dodatkowe korzyści w postaci przywracania odpowiedniej jakości zdegradowanym glebom, zmniejszania zanieczyszczenia poprzez minimalizowanie erozji i spływu składników odżywczych oraz zwiększania aktywności mikrobiologicznej i bioróżnorodności gleby. Istotnym czynnikiem w rolnictwie węglowym jest pojawienie się korzyści finansowych związanych z redukcją kosztów produkcji czy skutecznym stosowaniem międzyplonów.

Dodatkowo, sekwestracja węgla w glebie i zmniejszona emisja gazów cieplarnianych w wyniku tych praktyk generuje tzw. kredyty węgloweKredyty te następnie można z zyskiem odsprzedać korporacjom, które już teraz poszukują dostawców jednostek węgla. 

Prawomocne kredyty węglowe w rolnictwie węglowym muszą być powiązane z usuwaniem lub redukcją gazów cieplarnianych, które można zweryfikować za pomocą pomiarów. Aby kredyty węglowe zostały przyznane gospodarstwu, cały cykl życia rolnictwa w celu zrównoważenia emisji dwutlenku węgla obejmuje audyty, testowanie i monitorowanie poziomów węgla w glebach.

Uczestnictwo w programie kredytów węglowych jest opcją, która zwiększa potencjał dochodowy rolnictwa węglowego. Zarobki obliczane są na tonę węgla sekwestrowanego w glebie. eAgronom jest jedyną w Polsce firmą, która wspomaga rolników w generowaniu certyfikowanych kredytów węglowych i ich odsprzedaży dla naszych partnerów. Uczestnicy programu węglowego nie muszą zatem obawiać się problemów związanych dalszymi krokami uczestnictwa w projekcie. 

Jak zacząć zmiany i przystąpić do programu?

By skutecznie generować kredyty węglowe i móc sprzedawać je na rynku należy przystąpić do tzwprogramu węglowego. Jest to niepowtarzalna okazja do zabezpieczenia przyszłości gospodarstwa pod względem finansowym i środowiskowym.

Każde gospodarstwo, po ustaleniu bazowej ilości produkowanych jednostek węgla, rozpoczyna wdrażanie praktyk zgodnie z indywidualnym programem eAgronom. Plan praktyk ustala się na podstawie całościowej analizy gospodarstwa dokonywanej przez specjalistów eAgronom. Dzięki poprawnie stosowanym działaniom rozpoczyna się proces generowania kredytów węglowych, których ilość określana jest na podstawie analizy danych z gospodarstwa. Każde gospodarstwo może następnie podjąć decyzję o sprzedaży dostępnej ilości wygenerowanych kredytów węglowych co stanowi dodatkowe źródło dochodu.

Program węglowy eAgronom 

W eAgronom wierzymy, że rolnictwo węglowe może pomóc w stworzeniu zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu gospodarstw. Chcemy by rolnicy zarabiali na kredytach węglowych, które wygenerują dzięki przyjaznym środowisku praktykom rolniczym. Rozumiemy też w rolnictwie trudno jest decydować się na długoterminowe zobowiązania, gdy przyszłość wydaje się niepewna. Dlatego opracowaliśmy elastyczną propozycję dla rolników, w której uczestnictwo w programie węglowym jest tak bezproblemowe, jak to tylko możliwe.
Uczestnicząc w programie eAgronom Carbon:

Poprawisz jakość gleby – zachowasz więcej składników odżywczych w glebie i zwiększysz zdolność zatrzymywania wody.

Zmniejszysz koszty — zoptymalizujesz zużycie paliwa i nawozów.

Zarobisz na wygenerowanych kredytach węglowych.

Nie martwisz się o sprzedaż - eAgronom pośredniczy w sprzedaży wygenerowanych kredytów węglowych byś mógł spać spokojnie.

Autor: Radosław Zalewski, doradca agrobiznesowy eAgronom

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 13:16