🔔 Letnia promocja - prenumerata za 1 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

ASF: Wojewoda Wielkopolski nakazał odstrzał sanitarny dzików!

03.12.2019

Drukuj

ASF: Wojewoda Wielkopolski nakazał odstrzał sanitarny dzików!

Pozostało 0% artykułu.
Więcej przeczytasz dzięki prenumeracie lub kupując dostęp.

Masz już prenumeratę lub dostęp?

Możesz już teraz kupić dostęp do wszystkich treści lub do wybranego artykułu

Kup dostęp Kup ten artykuł za 3,69 zł Kup ten artykuł za 0 złpo wyrażeniu zgód

r e k l a m a

Rozporządzenie nr 8/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada zostało wydane na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1, pkt. 4, pkt. 8, pkt. 8b, pkt. 8c i pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967).

Rozporządzenie obowiązuje na obszarze powiatu wolsztyńskiego, powiatu leszczyńskiego: gmina Wijewo i Włoszakowice, powiatu grodziskiego: gmina Rakoniewice i Wielichowo oraz na obszarze powiatu nowotomyskiego gmina Zbąszyń. Zgodnie z nim nakazuje się:

1) odstrzał sanitarny dzików w terminach ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii;

2) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

3) zgłaszanie padłych dzików właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii;

4) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii;

r e k l a m a

5) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 4, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;

6) poszukiwania w celu znalezienia padłych dzików lub ich części, w których uczestniczą:

Polecany artykuł

Nieoficjalnie: Potwierdzono pierwszy przypadek ASF u dzika w Wielkopolsce!

a) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik powiatowego inspektoratu weterynarii,

b) osoby, z którymi właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii zawarł umowy cywilnoprawne, w celu realizacji zadań związanych z poszukiwaniem, zbieraniem i załadunkiem padłych dzików lub ich części,

Agrarsklep

top agrar Polska – roczna prenumerata

top agrar Polska – roczna prenumerata

Płacisz tylko

198,00 zł SPRAWDŹ
c) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich,

d) właściwy miejscowo nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarach lasów państwowych lub wyznaczony przez niego pracownik,

e) właściwi miejscowo wójtowie gmin oraz burmistrzowie miast i gmin lub wyznaczeni przez nich pracownicy,

f) właściwe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego;

Właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii Wojewoda Wielkopolski nakazuje:

a) zabezpieczenie niezbędnych sił i środków do poszukiwania, zbierania i załadunku padłych dzików lub ich części oraz pobierania próbek w kierunku afrykańskiego pomoru świń i przesyłania ich do laboratorium,

b) zabezpieczenie odzieży ochronnej dla osób uczestniczących w przeszukiwaniu obszaru w celu znalezienia padłych dzików lub ich części,

c) koordynowanie działań przy współpracy z osobą kierującą przeszukiwaniem,

d) określenie zasad przemieszczania padłych dzików lub ich części z miejsca znalezienia do miejsca czasowego składania,

e) odkażanie miejsc przechowywania padłych dzików lub ich części oraz oczyszczanie i odkażanie środków ich transportu,

f) sporządzanie meldunku o przeprowadzonych działaniach i przekazywania go w terminie nie dłuższym niż 3 dni Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii;

Służbom cywilnym, leśnym i mundurowym, czyli nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich, właściwym miejscowo wójtom gmin oraz burmistrzom miast i gmin, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego Wojewoda Wielkopolski nakazuje:

a) oczyszczanie terenu z padłych dzików lub ich części przez ich utylizację w zakładzie utylizacyjnym kategorii 1 lub postępowanie z padłymi dzikami lub ich częściami w sposób określony w art. 19 ust 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1),

b) zgłaszanie właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii wszystkich przypadków padnięć i podejrzeń afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Właściwi miejscowo nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w ramach prowadzenia stałych przeszukiwań padłych dzików lub ich części na obszarach w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe współpracują z właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii przy realizacji przeszukiwania obszaru w celu znalezienia padłych dzików lub ich części.

Zgodnie z rozporządzeniem poszukiwanie padłych dzików lub ich części odbywa się na obszarze, o którym mowa w § 1, w terminach określonych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miejscach znalezienia padłych dzików lub ich części. Koszty poszukiwania i utylizacji padłych dzików lub ich części mają być pokrywane przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii ze środków publicznych przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wykonanie rozporządzenia Wojewoda Łukasz Mikołajczyk powierza  właściwym miejscowo dla obszaru określonego w §1: Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Wolsztynie, Lesznie, Grodzisku Wlkp i Nowym Tomyślu, starostom, burmistrzom miast i gmin, wójtom, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym, zarządcom obwodów łowieckich.

oprac. bcz na podst. WUW

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody