Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Program walki z ASF na 2023 r. Znamy szczegóły!

Obrazek

Ponad 177 mln zł będzie kosztował program zwalczania afrykańskiego pomoru świń w tym roku. Zdaniem polskiego rządu nadal istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF, w szczególności wśród dzików. 

wk17 stycznia 2023, 10:58
Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Jak rozwijał się ASF w latach 2014-2021

W 2007 r. wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) rozprzestrzenił się z pierwotnego ogniska w Gruzji na terytorium Europy Wschodniej. Po wprowadzeniu wirusa ASF na kontynent europejski choroba ta rozprzestrzeniła się na terytorium Armenii, Azerbejdżanu, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi. W styczniu 2014 r. na terytorium Litwy stwierdzono 2 przypadki wirusa ASF u dzików, natomiast w dniu 17 lutego 2014 r. potwierdzono pierwszy przypadek wirusa ASF u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 2014–2021 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u dzików i u świń stwierdzono odpowiednio: 
 • w 2014 r. – 30 ognisk ASF u dzików i 2 ogniska ASF u świń; 
 • w 2015 r. – 53 ogniska ASF u dzików i 1 ognisko ASF u świń; 
 • w 2016 r. – 80 ognisk ASF u dzików i 20 ognisk ASF u świń; 
 • w 2017 r. – 741 ognisk ASF u dzików i 81 ognisk ASF u świń; 
 • w 2018 r. – 2443 ognisk ASF u dzików i 109 ognisk ASF u świń; 
 • w 2019 r. – 2477 ognisk ASF u dzików i 48 ognisk ASF u świń; 
 • w 2020 r. – 4156 ognisk ASF u dzików i 103 ogniska ASF u świń; 
 • w 2021 r. – 3214 ognisk ASF u dzików i 124 ogniska ASF u świń.

– Obecnie nadal istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF, w szczególności wśród zwierząt wolno żyjących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy w projekcie programu. 

Jak będziemy walczyć z afrykańskim pomorem świń 

Afrykański pomór świń jest zaliczany do chorób kategorii A, czyli chorób umieszczonych w wykazie, które zwykle nie występują w Unii Europejskiej i po których wykryciu muszą zostać wprowadzone natychmiastowe środki likwidacji choroby. Krajowy program zwalczania ASF realizowany w 2023 r. będzie stanowił kontynuację programu realizowanego w poprzednich latach. 

Zgodnie z dokumentem roboczym Komisji Europejskiej „Strategiczne podejście do zarządzania afrykańskim pomorem świń w UE” w programie wyznacza się możliwość finansowania działań mających na celu między innymi: 
 • redukcję populacji dzików prowadzoną zarówno przez polowania, jak i odstrzał sanitarny; 
 • usuwanie potencjalnych źródeł wirusa ASF ze środowiska przyrodniczego; prowadzenie monitoringu aktywnego i pasywnego u dzików i świń; 
 • działania lub inwestycje służące zapobieganiu, kontroli i zwalczaniu ASF u świń i dzikich zwierząt. 
Ponadto w programie wprowadza się zasady i nakazy służące zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń u dzików

– Najczęstszą przyczyną zawleczenia choroby do gospodarstwa utrzymującego świnie jest przeniesienie wirusa do gospodarstwa ze środowiska naturalnego, w którym występują ogniska ASF u dzików. W przypadku obszarów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie istnieje wysokie ryzyko, rozprzestrzeniania się wirusa między gospodarstwami – napisano w uzasadnieniu projektu. 


Jaki budżet programu walki z ASF 

Szacowane ogólne koszty realizacji programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. wyniosą ponad 177 mln zł (38,1 mln euro). Z ogólnej sumy szacowanych kosztów programu Polska będzie występowała do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie ze środków UE programu w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 18,7 mln zł (4 mln euro). 

Jak informuje MRiRW wszystkie szacunkowe koszty programu zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 w ramach limitu wydatków właściwych części budżetowych.

„Polska jest jednym z największych producentów wieprzowiny w UE”

Głównymi celami programu mającymi doprowadzić do wzmocnienia ochrony terytorium Polski i UE przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF są: 
 • wczesne wykrywanie ASF w populacji świń oraz dzików poprzez monitorowanie choroby; 
 • kontrola występowania ASF w populacji świń i dzików na obszarach, na których stwierdzono wystąpienie choroby; 
 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF w populacji świń i dzików na nowych obszarach kraju.
– Należy podkreślić, że program ten ma duże znaczenie dla gospodarki narodowej, ponieważ Polska jest jednym z największych producentów wieprzowiny w Unii Europejskiej. W związku z powyższym, ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie projektowanego rozporządzenia – podsumowuje MRiRW.

fot. Pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)