Reklama zniknie za 11 sekund

Walka z ASF: Płot kontrowersji

Obrazek

Rośnie lista wątpliwości pod rządowym projektem budowy ogrodzenia na wschodniej granicy, który ma nas uchronić przed wirusem afrykańskiego pomoru świń. Pojawiają się apele o rezygnacje z tej inwestycji. Do dyskusji włączyli się również ekolodzy. Rząd zapowiada, że inwestycja ruszy jeszcze w tym roku. 

wk4 kwietnia 2018, 11:53
Najdalej idące stanowisko zaprezentowało rolnicze OPZZ, które zaapelowało do premiera Mateusza Morawieckiego o powstrzymanie planów budowy ogrodzenia wzdłuż wschodniej granicy kraju i przekazanie zarezerwowanych na ten cel środków na rekompensaty dla gospodarstw, zmuszanych do utylizacji dobytku i pozbawienia ich tym samym środków do życia.

 - Na obecną chwilę budowa przedmiotowego ogrodzenia nie rozwiąże żadnego problemu związanego z ASF, lecz skupi siły i środki budżetu Państwa, tak bardzo potrzebne w miejscach bezpośredniego zmagania się ze skutkami epidemii lub jej zapobieżenia, na inwestycji na ten moment zbędnej - spóźnionej o co najmniej kilka lat. To tak jakbyśmy zakładali drzwi i kraty w oknach dopiero wtedy, kiedy złodzieja mamy już w środku – napisał w liście do premiera Morawieckiego przewodniczący OPZZiOR Sławomir Izdebski, który jednocześnie zauważył, że na pomyśle budowy płotu suchej nitki nie zostawiała nawet Komisja Europejska.

Podobną opinię wyraziła Federacja Gospodarki Żywnościowej, które w opinii przesłanej do ministerstwa rolnictwa stwierdziła, że jest to inwestycja „…spóźniona i nie przyniesie zakładanych efektów. Dziki zarażone ASF już się rozprzestrzeniły daleko od wschodniej granicy RP, zaczną się nowe mioty i efektywniejsze byłoby wykorzystanie tych środków finansowych na bioasekurację, powszechny odstrzał i porządkowanie lasów z padłych dzików” – napisali w imieniu FGŻ RP Rajmund Paczkowski oraz Andrzej Kuczyński.

Samorząd rolniczy jest "na tak"

Zupełnie inną opinię na temat budowy płotu ma Krajowa Rada Izb Rolniczych, której zdaniem jest to inwestycja konieczna, chociaż podjęta zbyt. „Biorąc pod uwagę niewystarczające działania w zakresie zwalczania ASF u naszych wschodnich sąsiadów, zdaniem samorządu rolniczego, ogrodzenie w znacznym stopniu przyczyni się do powstrzymania migracji zarażonych dzików, a tym samym  pozwoli skuteczniej eliminować napływ chorych  osobników terytorium Polski”.

Samorząd rolniczy zwraca również ministrowi rolnictwa uwagę, że budowę trzeba rozpocząć jak najszybciej oraz pomijając długotrwałe procedury przetargowe. Co do samej konstrukcji ogrodzenia konieczne jest, aby zapobiec podkopywaniu siatki przez zwierzęta, umocowanie jej  w gruncie w sposób trwały do fundamentów.

Jednocześnie rząd powinien zabezpieczyć interesy rolników, których gospodarstwa będą pomniejszone w wyniku budowy płotu. Jest szczególnie istotne gdy taki rolnik ma zobowiązania rolnośrodowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne lub inne wynikające z PROW. KRIR nie zgadza się, aby z powodu zmniejszenia powierzchni gospodarstw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naliczała sankcje lub wstrzymała jakiekolwiek dotacje.

Głos ekologów

Z kolei ekolodzy na inwestycji nie zostawiają suchej nitki. Zwracają uwagę, że inwestycja będzie przebiegać przez tereny wartościowe przyrodniczo i będzie negatywnie wpływać na obszary Natura 2000. Płot zatrzyma bowiem migracje zwierząt i to wszystkich, nie tylko dzików. Tymczasem plany rządu wprowadzenia uproszczeń administracyjnych przy wydawania pozwoleń na budowę likwidują dwuinstancyjność postępowania i możliwość odwoływania się. Zdaniem ekologów w przypadku terenów Natura 2000 łamie to unijne przepisy.  

Płot jeszcze w tym roku

Ale resort rolnictwa nie chce nawet słyszeć o zatrzymaniu lub jakimkolwiek opóźnieniu w budowie ogrodzenia. Zdaniem urzędników inwestycja jest niezbędna, a jedyny problem z nią jest taki, że powstanie o kilka lat za późno.

– Gdyby poprzednia koalicja PO-PSL zdecydowała się na budowę ogrodzenia na wschodniej granicy 4-5 lat temu to może nie byłoby ASF w Polsce – powiedział wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)