StoryEditor

WPR na lata 2023-2027: inwestycje zapobiegające ASF

Przypominamy, że jeszcze niecałe dwa tygodnie, bo do 6 października br r. wyłącznie producenci i hodowcy świń mogą składać wnioski o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Pomoc jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.   
25.09.2023., 10:09h
O przyznanie dofinansowania mogą się starać rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą m.in. zajmować się chowem lub hodowlą nie mniej niż pięćdziesięciu świń (średniorocznie) albo hodowlą świń ras rodzimych lub ras czystych. Działalność prowadzona przez ubiegających się o wsparcie powinna być zarejestrowana na nieruchomości objętej inwestycją, a od realizującego ją podmiotu wymaga się wpisu do ewidencji producentów. 

Co ważne! - wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.
Termin: do 6 października włącznie.

Na co pieniądze?

Pozyskane środki rolnicy będą mogli przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Refundacji podlega 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku budowy ogrodzenia obowiązują osobne stawki: 320 zł za metr bieżący ogrodzenia, 2 860 zł za posadowienie bramy i 970 zł za posadowienie furtki. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy to 20 000 zł. W całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027 będzie można otrzymać na ten cel do 100 000 zł.

Więcej informacji znajdziecie na: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-zapobiegajace-asf--wciaz-mozna-sie-ubiegac-nawet-o-100-tys-zl

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 03:55