Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Czynniki sezonowe nie zatrzymały obniżek cen mleka

Obrazek

W grudniu 2015 r. zwiększeniu uległy ceny żywca wołowego (+7,1% r/r) – raportuje GUS. Spadek odnotowano natomiast w przypadku cen skupu żywca wieprzowego (-7,6% r/r) oraz drobiu (-6,8% r/r). Obniżeniu uległa również cena skupu mleka (-8,6% r/r).

Aleksandra Galus20 stycznia 2016, 13:52

Na uwagę zasługuje jej spadek w ujęciu miesięcznym (-0,3%), który zakończył trwający od września ub.r. rosnący trend ceny mleka związany dodatnim wpływem zjawiska sezonowości. Historycznie, ceny mleka w ujęciu miesięcznym rosły również w grudniu, kiedy dodatni wpływ sezonowości jest najsilniejszy. Sugeruje to, iż w grudniu ub.r. silny, dodatni wpływ sezonowości nie zdołał skompensować spadku cen mleka, związanego z utrzymującym się kryzysem na globalnym rynku mleka. Biorąc pod uwagę sytuację popytowo-podażową na światowym rynku mleka prognozujemy, że trwały wzrost jego ceny nastąpi nie wcześniej niż w IV kw. 2016 r.

Jeśli chodzi o stawki innych produktów rolnych, to podobnie, jak w ostatnich miesiącach, wzrost cen w ujęciu rocznym został odnotowany w przypadku wszystkich gatunków zbóż. Wyższe ceny zbóż są przede wszystkim efektem suszy, jaka miała miejsce w Polsce w miesiącach letnich, która przyczyniła się do obniżenia ich zbiorów. Zgodnie z szacunkami GUS krajowe zbiory zbóż spadły o 12% w porównaniu do 2014 r. Najsilniej wzrosła cena kukurydzy (+27,2% r/r), której zbiory ucierpiały najbardziej i były o ok. 29% niższe niż w 2014 r. Oczekujemy jednak, iż w kolejnych miesiącach wzrost cen kukurydzy ograniczany będzie przez utrzymującą się jej wysoką globalną nadpodaż. Mimo, iż zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) zapasy końcowe kukurydzy w sezonie 2015/2016 zmniejszą się do 200,3 mln t wobec 207,3 mln t w sezonie 2014/2015 pozostaną one na poziomie wyraźnie wyższym niż przeciętnie w latach 2006-2014 (138 mln t).  Oprac. ag, źródło: Credit Agricole BankPicture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)