Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Są wyniki audytu w rzeźni w Kalinowie! Wnioski nieciekawe…

Obrazek

Unijny audyt potwierdził nieprawidłowości w rzeźni w Kalinowie, w której nielegalnie ubijano krowy. Kontrolerzy z Brukseli wskazali również na nieszczelność systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz słabość Inspekcji Weterynaryjnej.

wk13 kwietnia 2019, 12:44
Unijni audytorzy z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności odwiedzili Polskę po aferze z nielegalnym ubojem tzw. „leżaków”. Ich celem było sprawdzenie, czy doszło do naruszenia prawa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt i przepisów unijnych w zakresie bezpieczeństwa żywności. – W toku audytu wykazano niedociągnięcia w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych w rzeźni, w której rzekomo doszło do incydentu – napisano w raporcie pokontrolnym.

Kulejący IRZ

Zwrócono także uwagę na problemy z zapewnieniem identyfikowalności bydła, w tym funkcjonowanie bazy danych dotyczącej bydła - IRZ. Dotyczyło to ciągłego opóźnienia w powiadamianiu o przemieszczeniach bydła lub brak takich powiadomień, brak kontroli (krzyżowych) na poszczególnych szczeblach operacyjnych oraz brak dostępu urzędowych lekarzy weterynarii do bazy danych, aż po dość nieskuteczne egzekwowanie stosownych przepisów.

W toku dochodzenia zidentyfikowano 600 krów, będących przedmiotem handlu przez pośrednika, które – zanim zostały przez niego zakupione – miały niepełną historię identyfikowalności. Z kolei kary za niepowiadomienie o przemieszczaniu bydła są niskie i nie mają efektu odstraszającego (około 110 EUR), co zdaniem audytorów utrudnia egzekwowanie tego wymogu.

Dramat w Inspekcji Weterynaryjnej

Unijni audytorzy potwierdzili to, o czym w kraju wiadomo od dawna, czyli o kryzysie w Inspekcji Weterynaryjnej. – Organy powiatowe poinformowały zespół audytowy o znacznym niedoborze personelu na poziomie powiatu: stwierdzono, że w 2017 r. liczba pracowników zaangażowanych w kontrole urzędowe bezpieczeństwa żywności spadła o 109, do 500 pracowników, podczas gdy w tym samym roku liczba urzędowych lekarzy weterynarii zmniejszyła się o 114 – do 358 lekarzy. W trzech powiatowych  urzędach weterynarii, w których przeprowadzono wizytę, personel podkreślał, że skomplikowana sytuacja kadrowa uległa pogorszeniu z powodu rosnącego w ostatnim czasie zapotrzebowania w dziedzinie zdrowia zwierząt. Zdaniem pracowników bardzo trudno było im wywiązać się z obowiązków w zakresie kontroli. Przykładowo w 2018 r. w jednym powiecie, w którym przeprowadzono wizytę, tylko jeden z dziewięciu zarejestrowanych pośredników bydła podlegał planowanej kontroli rocznej – napisano w raporcie pokontrolnym.Audyt potwierdził także problemy w znalezieniu lekarzy weterynarii w małych rzeźniach, gdzie zarobki są uzależnione od ilości zbadanych sztuk. – Urzędowi lekarze weterynarii otrzymują zazwyczaj wynagrodzenie za każde zbadane zwierzę (około 3,50 EUR za krowę). Muszą oni również egzekwować przestrzeganie zasad higieny podczas uboju, co może prowadzić do konieczności dokonania przez tych lekarzy spowolnienia na linii. W powiatach, w których przeprowadzono wizytę, podkreślano, że zatrudnianie urzędowych lekarzy weterynarii stanowi znaczne wyzwanie, zwłaszcza w przypadku małych rzeźni – napisali unijni audytorzy.

Wnioski

Wyniki audytu nie zawierają żadnych zaleceń skierowanych do polskich władz, gdyż po wybuchu afery Komisja Europejska na bieżąco reagowała z ministerstwem rolnictwa oraz Głównym Lekarzem Weterynarii w celu rozwiązania problemu. Ale takich zaleceń na pewno możemy spodziewać się po drugim audycie, który skończył tydzień temu. Na jego wyniki musimy poczekać jeszcze dwa miesiące.   wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)