Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Tadeusz R., prezes SM Bielmlek w areszcie – grozi mu 10 lat więzienia!

Obrazek

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie i osadził Tadeusza R., prezesa SM Bielmlek, a jednocześnie byłego wiceministra rolnictwa tymczasowo w areszcie. Tadeusz R. jest podejrzany o wyrządzenie szkody w mieniu spółdzielni Bielmlek wysokości 80 mln zł.

Dorota Kolasińska26 października 2021, 14:16

Kilka dni temu CBA zatrzymało Tadeusz R. i dwóch innych pracowników SM Bielmlek w Bielsku Podlaskim. Sąd zadecydował, że prezes spółdzielni trafi do aresztu na 3 miesiące, zaznaczył jednocześnie, że podejrzany może opuścić areszt w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych. Z tą decyzją nie zgadza się jednak Prokuratura i zamierza zaskarżyć orzeczenie.

- Jednocześnie prokurator złożył na posiedzeniu sprzeciw, skutkujący wstrzymaniem wykonalności postanowienia, co oznacza, że do czasu jego uprawomocnienia Tadeusz R. będzie przebywał w areszcie. Sąd podzielił stanowisko prokuratora i uznał, że pomimo zgromadzenia obszernego materiału dowodowego wskazującego na sprawstwo podejrzanego, sprawa ma wciąż charakter rozwojowy. Zachodzi konieczność wyjaśniania wszystkich aspektów działalności podejrzanego polegających na zarządzaniu spółdzielnią i wykonania w tym zakresie szeregu czynności dowodowych. Powyższe rodzi uzasadnioną obawę matactwa procesowego ze strony podejrzanego, który może bezprawne wpływać na osoby, z którymi prokuratura zamierza wykonać czynności procesowe w tej sprawie – informuje Marcin Saduś, Rzecznik Prasowy z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Tadeuszowi R. grozi 10 lat pozbawienia wolności, do czasu wyjaśnienia sprawy zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci aresztu.

- Tadeusz R. podejrzany jest o działanie na szkodę interesów majątkowych Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” w okresie od kwietnia 2014 r. do listopada 2019 r., w tym poprzez nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków jako prezes zarządu spółdzielni oraz jako osoba nieformalnie zajmująca się jej sprawami majątkowymi, w okresie od września 2018 r. do lipca 2019 r. Przedstawione mu zarzuty dotyczą min. podejmowania nieuzasadnionych ekonomicznie decyzji wiążących się z obciążaniem spółdzielni „Bielmlek” wysokonakładowymi inwestycjami, zaciąganiem kredytów oraz innych zobowiązań finansowych, bez możliwości ich spłaty. Szereg działań na szkodę spółdzielni doprowadził do ogłoszenia jej upadłości i wyrządzenia w jej mieniu szkody majątkowej w wysokości blisko 80 mln zł – podaje Prokuratura. Rzecznik prasowy ponadto podaje, że Tadeusz R. w ostatnich latach pozbył się całego majątku przepisując go na członków rodziny, w tym dzieci, by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności finansowej. Według podanych informacji to właśnie zarząd doprowadził do bankructwa spółdzielni, a ofiarami stali się rolnicy, którzy nie otrzymywali od mleczarni wynagrodzenia za oddane mleko.

- Dla wielu rolników – członków spółdzielni jej bankructwo oznacza ryzyko udziału w długach „Bielmleku” – wymienia rzecznik prasowy.

Sytuacja samej mleczarni jest równie niekorzystna – z informacji jakie podaje bielsk.eu wynika, że Laktopol wypowiedział umowę dzierżawy zakładu w Bielsku Podlaskim, niedługo po wybuchu pożaru wieży proszkowni (koszty naprawy oscylują w granicach 20-25 mln zł). 

oprac. dkol na podst. warszawa.pr.gov.pl/bielsk.eu

fot. Kolasińska
Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)