Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Trzeba postawić na polskie białko!

Obrazek

– Jeśli nie postawimy na białko pochodzenia krajowego możemy w przyszłości zapomnieć o opłacalności produkcji zwierzęcej w Polsce – podkreślał Jan Krzysztof Ardanowski, szef Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP podczas spotkania zorganizowanego przez firmę Agrolok.

Marcin Jajor28 sierpnia 2021, 10:41
– Przy produkcji pasz uzależniliśmy się od białkowych komponentów pochodzących z innych obszarów świata. Nikt nie kwestionuje wartości śruty sojowej. W dalszym ciągu jest znakomitym komponentem paszowym, ale jeśli chcemy poważnie myśleć o interesach Polski i polskich rolników, to nie jest bez znaczenia, że ok. 4 mld zł rocznie wydajemy dla rolników w Paragwaju, Argentynie, Brazylii czy USA. Znaczna cześć tych pieniędzy mogłaby zostać w Polsce, u polskich rolników i w polskich firmach – zwracał uwagę Jan Krzysztof Ardanowski, szef Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP i były szef resortu rolnictwa podczas spotkania zorganizowanego przez firmę Agrolok.

Potrzebne są środki

Ardanowski nawiązał do toczącej się dyskusji o nowych wyzwaniach dla rolnictwa stawianych przez UE, w tym m.in. strategii „Od pola do stołu”. Jak zaznaczał, założenia nowego rozwoju gospodarczego zakładają radykalne ograniczenie presji rolnictwa na środowisko, redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym metanu. To budzi coraz większe obawy, tym bardziej, że na kanwie tej dyskusji rolnictwo jest przedstawiane jako główny sprawca niekorzystnych zmian klimatycznych i prowadzi u niektórych decydentów do prostego wniosku, tj. trzeba zlikwidować hodowlę bydła.

– Nikt nie chce świadomie niszczyć środowiska naturalnego, ale należy podejść do tego problemu odpowiedzialnie. Liczba ludności, którą trzeba będzie wyżywić rośnie, a tak naprawdę jest niewiele obszarów na świecie, gdzie są właściwe warunki dla rolnictwa. W Polsce takie warunki są – argumentował Ardanowski.

Według niego w przyszłości o tym, który z rolników przetrwa, a który upadnie będzie decydowała wiedza. W tym kontekście należałoby m.in. postawić w większym stopniu na edukację w zakresie gleby. To bowiem właśnie biologizacja gleby, dbałość o optymalne pH, odpowiednie zmianowanie, a także nowe typy uprawy, ochrony roślin, rolnictwo precyzyjne czy wręcz robotyzacja rolnictwa mogą być odpowiedzią na nowe wyzwania stawiane przez UE.

– Trzeba szukać nowych technologii, maszyn, zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Problem polega na tym, że to wszystko wymaga dużych środków na inwestycje, a wielu decydentów już o tym nie mówi – zwracał uwagę Ardanowski.

Baza paszowa

Z punktu widzenia produkcji zwierzęcej bardzo ważne jest też zabezpieczenie bazy paszowej, w tym przede wszystkim taniego źródła białka. Zdaniem Ardanowskiego, to co mogłoby wpłynąć na większą popularność upraw roślin białkowych w Polsce, to stopniowe zwiększanie udziału pochodzących z nich komponentów w zakładach produkujących pasze. Jak zaznaczał, rolnictwo jest systemem naczyń połączonych i produkcja roślinna powinna iść zawsze w parze z produkcją zwierzęcą. Obie dziedziny muszą się ściśle łączyć, uwzględniając swoje potrzeby.

– Jeśli nie postawimy na białko pochodzenia krajowego możemy w przyszłości zapomnieć o opłacalności produkcji zwierzęcej. Nie ma się co spodziewać, że będziemy znaczącym, mającym jakieś duże korzyści ekonomiczne krajem. Trzeba postawić na to, co jest możliwe do wytworzenia, bo wtedy budujemy dochód rolników, dajemy miejsca pracy i wykorzystujemy zasoby polskiego rolnictwa – argumentował szef Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP.


Nowe produkty

Firma Agrolok to działający od początku lat 90-tych ub. w. dostawca wielu różnych środków produkcji rolnej. Ważną sferą jej działalności, a także nowym rozdziałem w jej rozwoju stała się budowa Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego (ZUBR) w Osieku, (woj. kujawsko-pomorskie), który na potrzeby produkcji komponentów paszowy skupuje m.in. nasiona rzepaku i soi z polskich upraw.

Jak argumentowała Paulina Biernatowska z firmy Agrolok, zakład powstał w odpowiedni na rosnący popyt na środki wykorzystywane w produkcji zwierzęcej oraz z potrzeby zapewnienia „bezpieczeństwa białkowego” kraju, a więc zwiększenia udziału komponentów paszowych z rodzimych źródeł w ogólnym bilansie białka wykorzystywanego na potrzeby zwierząt gospodarskich w Polsce. Przy okazji spotkania w Elgiszewie k. Ciechocina (woj. kujawsko-pomorskie) firma zapowiedziała zakończenie rozbudowy zakładu, a także pojawienie się na rynku nowych produktów i komponentów paszowych, które pozwolą na dalszy rozwój w tym zakresie.

mj
Fot Jajor


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)