Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Opłaty za świadectwo zdrowia świń będą jednak niższe – o ile? Znamy stawki!

Obrazek

 

Będą nowe stawki opłat za wydanie świadectw zdrowia dla świń. Zmiany dotyczą właścicieli stad powyżej 50 sztuk zwierząt. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu.

wk1 listopada 2022, 09:41

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną został właśnie wysłany do konsultacji społecznych. To efekt nacisków organizacji rolniczych, które protestowały przeciwko opublikowanym w lipcu nowemu cennikowi opłat.

Ile teraz płaci hodowca?

Obecnie obowiązująca stawka 112,80 zł za pierwszą godzinę kontroli zwierząt, w tym kontroli świń, wynika ze zsumowania 56,40 zł (średni koszt 1 godziny pracy urzędowego lekarza weterynarii) i 56,40 zł (średni koszt dojazdu urzędowego lekarza weterynarii).

Ile hodowca będzie płacić po zmianach?

Po pierwsze, do obliczenia nowej stawki opłaty za kontrolę świń proponuje się przyjąć zmniejszony o połowę średni koszt dojazdu do gospodarstwa, czyli przyjąć, że koszt ten wynosi 28,20 zł, a nie 56,40 zł. Zmniejszenie tego kosztu o połowę w porównaniu z kosztem, który był podstawą ustalania obecnie obowiązującej stawki opłaty za kontrolę świń, jest uzasadnione z uwagi na fakt, że kontrole świń często są prowadzone w miejscach położonych blisko siebie. W praktyce lekarz weterynarii organizuje pracę w ten sposób, że dojeżdża do jednej miejscowości i tam dokonuje czynności w kilku miejscach.

Po drugie, proponuje się przyjąć założenie, że w przypadku kontroli małej liczby świń w gospodarstwie lub innym miejscu, w którym są utrzymywane świnie, kontrola przesyłki świń może trwać nie dłużej niż kwadrans.

Stawkę za kwadrans pracy urzędowego lekarza weterynarii ustalono w wysokości jednej czwartej średniego kosztu godziny pracy urzędowego lekarza weterynarii. Przyjęto, że średni koszt godziny pracy urzędowego lekarza weterynarii wynosi 56,40 zł. Przyjęto zatem taką samą wysokość tego kosztu, która była podstawą ustalania wysokości dotychczasowych stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

W oparciu o powyższe założenia w następujący sposób wyliczono stawkę opłaty za pierwsze 15 minut kontroli świń: 28,20 zł (koszt dojazdu do gospodarstwa) + 14,10 zł (koszt kwadransa pracy lekarza weterynarii) = 42,30 zł.

Proponowana nowa stawka opłaty za kontrolę świń przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym będzie dotyczyć posiadaczy stad liczących powyżej 50 świń.

Co właścicielami stad do 50 sztuk?

Posiadacze stad do 50 sztuk świń są objęci ustawową obniżką wysokości opłaty o 75%, przy czym zgodnie z tym przepisem obniżona opłata wynosi nie mniej niż 40 zł. Posiadacze stad do 50 sztuk świń będą zatem, tak jak w dotychczasowym stanie prawnym, ponosili opłatę za kontrolę świń w wysokości 40 zł.

Z danych ARiMR wynika, że w kraju jest  17 554 stad świń powyżej 50 sztuk zwierząt.

Rozwiązanie polegające na zmianie sposobu naliczania opłat za kontrole świń będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetu państwa o 20,92 mln zł rocznie. Do końca tego roku będzie to 1,7 mln zł.  

wk

Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)