StoryEditor

Podatek od tuczu nakładczego

W świetle prawa podatkowego tucz nakładczy nie jest działalnością rolniczą. Zatem, jaki podatek jest naliczany z tytułu takiej działalności?
31.08.2020., 07:08h
Jeśli rolnicy świadczą na rzecz właściciela zwierząt – integratora rynku usługi hodowlane i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie, oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie prowadzą działalności, polegającej na wytworzeniu produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnej hodowli lub chowu.  Zatem nie prowadzą działalności rolniczej zdefiniowanej w art.  2 ust. 2 ustawy podatkowej, lecz działalność usługową, z której uzyskane przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji otrzymywane przez rolników wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Za takowe uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Dochody z tych umów rolnik łączy z dochodami z innych źródeł i rozlicza w zeznaniu rocznym.

Wyjątek od tej reguły...
Pozostało 45% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Paulina Janusz-Twardowska
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 22:00