Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium

Podatek od tuczu nakładczego

Obrazek

W świetle prawa podatkowego tucz nakładczy nie jest działalnością rolniczą. Zatem, jaki podatek jest naliczany z tytułu takiej działalności?

Paulina Janusz-Twardowska31 sierpnia 2020, 07:25
Jeśli rolnicy świadczą na rzecz właściciela zwierząt – integratora rynku usługi hodowlane i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie, oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie prowadzą działalności, polegającej na wytworzeniu produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnej hodowli lub chowu.  Zatem nie prowadzą działalności rolniczej zdefiniowanej w art.  2 ust. 2 ustawy podatkowej, lecz działalność usługową, z której uzyskane przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji otrzymywane przez rolników wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Za takowe uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Dochody z tych umów rolnik łączy z dochodami z innych źródeł i rozlicza w zeznaniu rocznym.

Wyjątek od tej reguły stanowią m.in. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli jednak rolnicy składają oświadczenie, że realizując umowę o tucz kontraktowy, nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskiwane przez nich przychody w ramach umowy o dzieło nie będą również zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wówczas na integratorze ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu świadczonych usług tuczu zwierząt przez rolników. Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowi kwota otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika (rolników wykonujących usługę tuczu) należności, wynikająca z wystawionej przez integratora faktury VAT RR.
Źródło: interpelacja-podatkowa.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)