StoryEditor

Rekrutacja do II edycji kursu dla specjalistów „Akademia Produkcji Prosiąt”

Rusza rekrutacja do drugiej edycji specjalistycznego kursu „Akademia Produkcji Prosiąt” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Co przygotowali organizatorzy kursu? Jakie nowości dla uczestników drugiej edycji programu?
04.02.2022., 16:02h

Odwrócić negatywne trendy

W ciągu ostatnich dwudziestu lat polska produkcja trzody chlewnej zmieniła się diametralnie. Z dużego eksportera staliśmy się importerem. Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w ciągu ostatniego roku polskie pogłowie świń spadło o 12,7%. W grudniu 2021 r. w kraju utrzymywano 10242,4 tys. sztuk świń.

Co najbardziej alarmujące z punktu widzenia hodowli świń, spadło pogłowie loch, zmniejszając się rok do roku o 160,9 tys. sztuk, a więc aż o 19,7% i liczyło 654,1 tys. sztuk w grudniu 2021 r.

Nie tylko przemiany rynkowe, gospodarcze i polityczne silnie wpłynęły na branżę. Sen z powiek hodowców spędza ASF, z którym kraj walczy od kilku lat. Zamyka się coraz więcej gospodarstw, również hodowlanych. Importujemy coraz więcej prosiąt – wyprzedzają nas jedynie Niemcy. Brakuje nowych inwestycji, na czym tracą rolnicy i gospodarka.

W odpowiedzi na trudną sytuację sektora Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu proponuje rozwój wiedzy w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej, genetyki, technologii i organizacji produkcji jako podstawę do odbudowy branży.

Akademia Produkcji Prosiąt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z fachowcami z ogromnym doświadczeniem branżowym organizuje II edycję kursu „Akademia produkcji prosiąt”.

„Doskonalenie zawodowe przez całe życie wydaje się być dziś jedynym kierunkiem dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową i iść naprzód. Sukces produkcji prosiąt, to kombinacja wielu elementów, od genetyki i żywienia, poprzez profilaktykę aż po organizację produkcji, w których wiedza jest elementem spajającym i warunkującym sukces ekonomiczny” mówi kierownik kursu, dr inż. Janusz Wojtczak.

W czasie kursu uczestnicy mają zdobyć wielostronne umiejętności zarówno teoretyczne jak i praktyczne, użyteczne do osiągnięcia sukcesu w sektorze. 

Kto może wziąć udział w kursie?

W „Akademii produkcji prosiąt” mogą wziąć udział wszystkie osoby z udokumentowanym wykształceniem wyższym lub średnim kierunkowym. Kurs dedykowany jest profesjonalistom, dlatego uczestnicy muszą mieć co najmniej rok doświadczenia produkcyjnego. W zajęciach będzie mogła uczestniczyć grupa maksymalnie 10 osób.
W poprzedniej edycji programu wzięło udział 8 osób, wśród nich rolnicy, kierownicy ferm, przedstawiciele branży paszowej i technologicznej. Uczestnicy, poza wiedzą, zdobyli cenne kontakty biznesowe i korzystają z nawiązanych relacji, także z kadrą naukową. Kurs zakończył się sporym sukcesem.

Jakie zagadnienia obejmie kurs?

Tematyka kursu jest szeroka, od podstawowych pojęć jak Sus scrofa jako gatunek, genetyka, zdrowie i bioasekuracja, przez odchów prosiąt i żywienie, a także ekonomiczne aspekty produkcji i nowoczesne technologie produkcji. W II edycji pojawią się też dwie nowości, które z pewnością zwiększają atrakcyjność kursu: zarządzanie zasobami ludzkimi w środowiskach produkcyjnych oraz relacje producentów świń z interesariuszami zewnętrznymi, a także wyjazd studyjny do Dani, w tym wizyty na najwyższej klasy fermach trzody i spotkania z ekspertami. W tej edycji kursu prowadzący chcą skupić się bardziej na ekonomice produkcji.

Wykładowcy i specjaliści

Zajęcia poprowadzą znani eksperci branżowi, wśród nich:

  • Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UR Kraków);
  • Prof. dr hab. Marek Świtoński (UP Poznań);
  • Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól (UP Poznań);
  • Prof. dr hab. Anna Rząsa (UP Wrocław);
  • Prof. dr hab. Marcin Arciszewski (UP Lublin);
  • Prof. dr hab. Daniel Korniewicz (firma LNB);
  • Prof. dr Tomasz Schwarz (UR Kraków);
  • Dr n. wet. Marian Porowski;
  • Dr inż. Janusz Wojtczak (UP Poznań.

Organizacja i czas trwania

Kursa trwa jeden semestr i obejmuje co najmniej 160 godzin zajęć. Jest prowadzony w trybie weekendowym: zajęcia rozpoczynają się w piątki od godziny 14.30 i trwają ok. 4-6 godz., zajęcia sobotnie rozpoczynają się o 8.00 i trwają ok. 6-9 godz., natomiast zajęcia rozpoczęte w niedziele o 8.00 potrwają ok. 4-6 godz. Przewidziano 100 godzin teorii oraz około 60 godzin zajęć praktycznych.

Rekrutacja potrwa do 20 lutego 2022 r., a warunkiem zakwalifikowania do procesu rekrutacji jest przesłanie odpowiednich dokumentów (do pobrania tutaj) i wpłacenie zadatku. Koszt wzięcia udziału w kursie to 12 000 zł netto (+VAT).

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie testu teoretycznego ze wszystkich przedmiotów oraz elementów praktycznych. Absolwent kursu otrzymuje sygnowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Świadectwo ukończenia kursu dokształcającego „Akademia produkcji prosiąt”.


al na podst. CKU UP w Poznaniu
fot. pixabay

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 18:54