StoryEditor

Zakład Ursusa w Opalenicy sprzedany za 6 mln zł

Spółka Trioliet Polska została nowym właścicielem fabryki firmy Ursus w Opalenicy w woj. wielkopolskim. Holendrzy zapłacą za nią 6 mln zł plus cenę za tzw. produkcję w toku i inwentarz (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) na wyposażeniu zakładu w Opalenicy.
11.03.2020., 10:03h

Zgodnie z umową, część środków zostanie wpłacona bezpośrednio na rachunki bankowe wierzycieli spółki Ursus, co z pewnością poprawi sytuację finansową polskiej firmy. Celem sprzedaży części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Ursus w Opalenicy jest dalsza realizacja założeń planu restrukturyzacyjnego, obejmująca ochronę słusznych interesów wierzycieli, pracowników oraz akcjonariuszy. Jak dowiadujemy się z komunikatu przekazanego przez Ursusa transakcja sprzedaży zakładu w Opalenicy obejmuje w szczególności:

  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych umową oraz własność posadowionych na nich budynków;
  • ruchomości określone odrębnym załącznikiem;
  • produkcję w toku oraz inwentarz (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) określone umową;
  • zakład pracy, obejmujący pracowników wymienionych w odrębnym załączniku;
  • prawa i obowiązki wynikające z zawartych ze współpracownikami umów, to jest: z umów zlecenia, o dzieło i innych umów o współpracy zawartych z przedsiębiorcami, które to umowy strony tych umów przeniosą na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży na kupującego;
  • związane z zakładem w Opalenicy prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wymienione w odrębnym załączniku;
  • związane z zakładem w Opalenicy należności i zobowiązania, przy czym kupujący nabędzie wyłącznie należności i zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu w Opalenicy, które zostaną umieszczone w załączniku do umowy sprzedaży, z wyłączeniem jakichkolwiek innych zobowiązań;
  • związane z zakładem w Opalenicy licencje, zezwolenia, inne prawa własności przemysłowej (w tym wszelkie patenty i know-how) oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przez zakład w Opalenicy działalności gospodarczej oraz tajemnice przedsiębiorstwa;
  • pozostałe materialne i niematerialne składniki przeznaczone do prowadzenia przez zakład w Opalenicy działalności gospodarczej.

Spółka Trioliet Polska jest spółką celową holenderskiego producenta m.in. wozów paszowych Trioliet B.V. z siedzibą w Oldenzaal. Transakcja nie jest przypadkowa, bo opalenicka fabryka Ursusa od 25 lat zaopatrywała producenta w Oldenzaal w ramy i elementy do paszowozów. Przejęcie fabryki (hal produkcyjnych o łącznej powierzchni około 15 000 m kwadratowych na działce o powierzchni ponad siedmiu hektarów, maszyn i instalacji produkcyjnych oraz całej siły roboczej - 85 pracowników) ma usprawnić logistykę produkcji firmy Trioliet, umożliwiając dalszy rozwój.

W tym roku Trioliet zainwestuje w poszerzenie oferty sprzętu i planuje budowę nowej hali produkcyjnej w 2021 roku. Spółka przewiduje również zatrudnienie dodatkowego personelu w celu zwiększenia mocy produkcyjnych również w ciągu najbliższych kilku lat.

Jan Beba
Autor Artykułu:Jan Bebaredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie techniki rolniczej.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 17:04