Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Będzie czym odchwaszczać strączkowe

Obrazek

Rośliny strączkowe w ubiegłym roku były hitem na polskich polach. Przyczyną oczywiście było wprowadzenie dopłat, które zapowiadały się bardzo wysokie (skończyło się na przeciętnych) oraz obowiązek zazielenienia i uprawy roślin proekologicznych. Niestety, w ubiegłym roku aura nie sprzyjała uprawie strączkowych, a dodatkowo mamy na rynku mały wybór herbicydów do legalnego stosowania w tych roślinach. Skończyło się to ostatecznie niskimi plonami z zachwaszczonych plantacji. Nic więc dziwnego, że firmy produkujące herbicydy rozszerzają ofertę także na strączkowe.

Tomasz Czubiński5 lutego 2016, 13:48

Firma BASF ma od ponad roku wśród swoich zarejestrowanych produktów preparat Corum 502,4 SL. Zawiera on dwie substancje aktywne: bentazon (związek z grupy diazyn) – 480 g/l znany z takich środków jak Basagran 480 SL oraz imazamoks (związek z grupy imidazolinonów – 22,4 g/l obecny w środku Cleravis 492,5 SC stosowanym w rzepaku w systemie Clerafield. Środek Corum 502,4 SL zarejestrowany został do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w grochu jadalnym na suche nasiona. Ogranicza występowanie takich gatunków chwastów jak np. bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa. W grochu stosuje się go w dawce 1–1,25 l/ha + adiuwant Olbras 88 EC 1 l/ha. Tyle pierwotnej dotychczasowej rejestracji preparatu.

Z dniem 1 lutego 2016 r. MRiRW wydał decyzję o rozszerzeniu rejestracji herbicydu Corum. Nowa rejestracja umożliwia zwalczanie chwastów w soi, bobie i bobiku, lucernie, koniczynie i esparcecie (tzw. uprawach małoobszarowych – jest to rejestracja wg procedury dla tych upraw i w takim przypadku, odpowiedzialność za skuteczność i ewentualną fitotoksyczność ponosi nie firma, ale użytkownik środka). Środek ten stosuje się:

 • w soi – od fazy rozwiniętego liścia trójlistkowego na drugim węźle do fazy widocznego piątego pędu bocznego pierwszego rzędu (BBCH 12-25) w dawce 1,25 l/ha lub w dawkach dzielonych co 7 dni 0,625 l/ha;
 • w bobiku i bobie – od fazy drugiego liścia do fazy pięciu pędów bocznych (BBCH 12-25) w dawce 1,25 l/ha lub w dawkach dzielonych co 7 dni 0,625 l/ha;
 • w lucernie – wiosną od fazy 2 liścia właściwego do fazy 9 międzywęźli (BBCH 12-39) w dawkach dzielonych co 7 dni 0,625 l/ha;
 • w koniczynie czerwonej, koniczynie białej, esparcecie i w inkarnatce (koniczyna krwistoczerwona) – wiosną od fazy pierwszej pary liści trójlistkowych dofazy 5 liści lub 5 pędów bocznych (BBCH 12-39) w dawce 1,25 l/ha.


Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)