Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

GIORiN przypomina: Desykacja gryki i prosa jest nielegalna

Obrazek

Aktualnie nie ma zarejestrowanych środków ochrony roślin do desykacji upraw gryki i prosa - przypomina Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Oznacza to, że takie zabiegi na tych roślinach są nielegalne. 

wk17 sierpnia 2022, 10:25

PIORIN przypomina także, że przy bezpiecznym stosowaniu desykantów, w innych uprawach, w celu wysuszenia roślin przed ich zbiorem, obowiązują takie same zasady jak przy użyciu środków ochrony roślin przeznaczonych do zwalczania lub ograniczania występowania agrofagów.

Obowiązki rolnika

W komunikacie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa czytamy, że bezpieczne stosowanie chemicznej ochrony roślin powiązane jest z przestrzeganiem przez profesjonalnego użytkownika środków ochrony roślin warunków czyli.:

 • stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin;
 • stosowanie tylko zarejestrowanych środków ochrony roślin;
 • dokonywanie zakupów środków ochrony roślin wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców;
 • aplikacja środków ochrony roślin zgodnie z zapisami etykiety;
 • przestrzeganie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin;
 • posiadanie aktualnego szkolenia;
 • posiadanie sprawnego techniczne oraz skalibrowanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin.


Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin dostępne są na stronie Inspekcji. 

Na co trzeba zwrócić uwagę?

W przypadku środków ochrony roślin stosowanych do desykacji należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy etykiet dotyczące:

 • możliwości ich zastosowania w danej uprawie (np. nie ma aktualnie zarejestrowanych środków ochrony roślin do desykacji upraw gryki i prosa);
 • minimalnego okresu, w którym środek ochrony roślin może być użyty przed zbiorem uprawy.

Stosowanie preparatów niezgodnie z zaleceniami oraz nieprzestrzeganie minimalnych okresów pomiędzy użyciem środka ochrony roślin może powodować:

 • przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości i/lub;
 • występowanie pozostałości niedopuszczonych środków ochrony roślin w zebranych płodach rolnych.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach kontroli stosowania środków ochrony roślin sprawdza obecność pozostałości zastosowanych środków ochrony roślin.

Kontrole i sankcje karne!

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawuje m.in. nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin prowadząc kontrole w miejscach, gdzie są lub mogą być stosowane środki ochrony roślin. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie na osoby kontrolowane nakładane są kary grzywny oraz kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin.

Raporty NGO’s

W 2019 r. Fundacji Konsumentów i Programu FoodRentgen zbadały dostępne w sklepach kaszy gryczane. Z opublikowanego potem raportu „Prześwietlamy: kasze gryczane” wynikało, że w kilku produktach znanych marek, dostępnych w dużych sieciach handlowych w całej Polsce, stwierdzono obecność glifosatu, który mógł tam się znaleźć w efekcie desykacji gryki.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zakwestionowało wtedy metodologie tego badania oraz uznało, że jego główny akcent położony został na wywołanie strachu wśród konsumentów.

 wk
Fot. WalerowskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)