StoryEditor

Komisja Europejska przedłuży pozwolenie glifosatu?

Komisja UE proponuje przedłużenie o rok dopuszczenia glifosatu. Organy przeprowadzające testy potrzebują więcej czasu na ponowną ocenę herbicydu.
11.10.2022., 09:10h

Komisja Europejska chce przedłużyć wygasające 15 grudnia 2022 r. zezwolenie na stosowanie glifosatu dokładnie o rok. Państwa członkowskie będą musiały podjąć decyzję w sprawie wniosku w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) najdalej w przyszłym tygodniu. Przedstawiony ostatnio projekt opiera się na aktualnych kryteriach dopuszczenia do obrotu. Komisja chce dać organom przeprowadzającym testy wystarczająco dużo czasu na ponowną ocenę.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) już w maju tego roku zapowiedziały, że będą w stanie przedstawić ostateczną opinię państwom członkowskim i Komisji UE dopiero w lipcu 2023 r. Pierwotnie prezentacja wyników ponownej oceny miała nastąpić najpóźniej jesienią tego roku. Termin ten nie mógł zostać dotrzymany ze względu na obszerne informacje zwrotne w procesie oceny, stwierdziły wówczas EFSA i ECHA.

Generalnie, obserwatorzy w Brukseli nie spodziewają się odrzucenia projektu brukselskich władz w sprawie przedłużenia o rok dopuszczenia do stosowania glifosatu.

Ostatnie głosowanie KE w sprawie dopuszczenia do stosowania glifosatu miało miejsce w 2017 r. Wówczas substancja ta uzyskała przedłużenie dopuszczenia do stosowania o 5 lat. Za ponownym dopuszczeniem glifosatu do obrotu opowiedziało się 17 innych państw UE, w tym Hiszpania, Polska, Holandia, Dania, Niemcy i Rumunia. Dziewięć krajów głosowało przeciw, w tym Francja, Włochy i Austria. Portugalia była jedynym krajem UE, który wstrzymał się od głosu.

Źródło: AgraEurope

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 03:57