Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Majówka z Timac Agro

Obrazek

Zrównoważone nawożenie będzie przyszłością rolnictwa. Jest ono jednym z największych nakładów na produkcję, dlatego też składniki warto podawać w określonej ilości, miejscu i czasie.

Jacek Daleszyński16 maja 2017, 07:19

Gości przywitała prezes zarządu Timac Agro Polska Agata Stolarska (na zdjęciu). Przybliżyła uczestnikom firmę Timac Agro i Grupę Roullier, do której firma należy. Podczas spotkania podzielonego na dwie części goście mieli okazję wysłuchać wykładów zaproszonych prelegentów. Na pierwszej z nich podczas swojej prezentacji prof. Jean B. Diatta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówił o równowadze i odpowiedzialności w produkcji rolniczej. Wspomniał m.in. o tym, że choć np. w Europie produkujemy więcej żywności niż możemy wykorzystać to w samej tylko Polsce marnuje się rocznie 9 mln ton jedzenia. Na świecie wygląda to jeszcze gorzej. W skali globalnej rocznie do śmietników trafia 1,3 mld ton żywności. Tymczasem są kraje, np. w Afryce, których obywatele cierpią z powodu niedostatku żywności. Przyczyna niskiej tamtejszej produktywności to m.in. niskie plony, brak nadwyżki na sprzedaż, brak dochodów z rolnictwa i wreszcie brak środków na inwestycje.

Drugi wykład w części ogólnej poprowadził prof. Witold Grzebisz również z UP w Poznaniu. Mówił m.in. o roli wapnia w nawożeniu. Podkreślił rolę tego składnika jako podstawowego warunkującego produktywność gleb. Wzrost plonów, jak mówił, jest uwarunkowany zwrotem wapnia do gleby lub uzupełnianiem go do ilości pokrywającej pobranie z plonem oraz wymycie. Zwrócił uwagę na fakt, że wapń to nie tylko element regulujący pH gleby ale także składnik odżywczy. W roślinie odpowiedzialny jest m.in. za procesy podziału komórek pączków wzrostu pędów i korzeni oraz za prawidłowy wzrost blaszki środkowej komórek, która jest barierą dla patogenów. Na przykładzie rzepaku – rośliny wrażliwej na brak wapnia omówił rolę składnika.

Prof. Grzebisz mówił też o fosforze. Powołując się na jedną z jego głównych ról czyli stymulowaniu korzenia do wzrostu podkreślił jego znaczenie w nawożeniu m.in. rzepaku. Zwrócił uwagę na fakt, że fosfor jako pierwiastek praktycznie niemobilny powinien znajdować się w strefie korzeniowej jak najbliżej włośników. Zasięg dyfuzyjny fosforu w glebie to 0,02 cm, dla porównania potasu 0,2 cm, a azotu 1 cm. Dlatego też mimo że w warstwie ornej gleby może znajdować się nawet 2000 kg/ha fosforu jest on trudno dostępny dla roślin.
Druga część spotkania to panel rolniczy i upraw specjalistycznych. Na pierwszym z nich prof. Krzysztof Jankowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mówił o nawożeniu ultrazlokalizowanym rzepaku. Podkreślił, że najważniejsza dla rzepaku jest agrotechnika letnio-jesienna. Wszystko co robimy wiosną w tej uprawie wpływa już tylko na redukcję plonowania. Termin siewu, rozwój roślin przed zimą, a szczególnie korzeni ma wpływ na udany start uprawy wiosną i uratowanie jak najwięcej z potencjału plonowania.

O technologiach Timac Agro w odżywianiu startowym zbóż mówił Krzysztof Piech. Podkreślił ideę odżywiania roślin wg Timac Agro, która opiera się na zasobności gleby, dostępności składników oraz odpowiedniej strukturze gleby, jej pH i zawartości w niej wody.

W części poświęconej uprawom specjalistycznym swoje wykłady mieli prof. Waldemar Teder (InHort Skierniewice) „Nawadnianie i fertygacja upraw sadowniczych”, dr Magdalena Kapłan (UP Lublin) „Jakość drogą do sukcesu”, Piotr Szurek (Timac Agro) „Nowa gama nawozów z biostymulacją przeznaczona do fertygacji” oraz Mateusz Nowacki (Timac Agro) „Jak uzyskać wysoką jakość plonu poprzez odpowiednie nawożenie”.

Po części wykładowej na uroczystej kolacji rozlosowano nagrody w loterii „Wyjątkowa majówka Timac Agro Polska”.
jd, fot. DaleszyńskiPicture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)