Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Plonowanie odmian pszenżyta ozimego

Obrazek

Wysoki potencjał plonowania, dobra zimotrwałość i tolerancja słabszych stanowisk sprawia, że pszenżyto jest chętnie uprawiane, głównie na paszę. Ale czy na pewno dotyczy to wszystkich polecanych do siewu odmiany w Twoim województwie?

Janusz Biernacki24 czerwca 2019, 17:13
Hodowcy odmian pszenżyta ozimego kładą obecnie nacisk nie tylko na wysoki potencjał plonowania, ale także na zimotrwałość, odporność na choroby, porastanie, wyleganie roślin, a także zawartość białka w ziarnie. Każda z tych cech mocno rzutuje nie tylko na plon, ale także na jakość pozyskanego towaru i koszty prowadzenia uprawy. Z oferty rynkowej warto więc wybrać dosiewu jedną z lepszych odmian.

Właściwy dobór odmiany do siewu to kluczowy czynnik powodzenia jej uprawy. Wcześniej warto porównać wyniki badań PDO, w tym element rejonizacji odmian. Producenci mogą wówczas wybrać odmiany, które skupiają najbardziej pożądane w danym rejonie cechy, przekładające się na ich lepsze plonowanie. Doświadczenia wskazują bowiem, że plony odmian w rejonach są mocno zróżnicowane.

Aby ułatwić rolnikom dobór odmiany do warunków glebowo-klimatycznych konkretnych województw, tworzy się także Listy odmian zalecanych (LOZ na 2019 r.). Wykazy te powstają na podstawie wyników badań PDO, prowadzonych na terenie województwa i są corocznie aktualizowane. Szczególnym przypadkiem jest tu odmiana pszenżyta ozimego Meloman, która w sezonie 2018/2019 była zalecana do uprawy we wszystkich województwach. Łączy ona stabilne i wysokie plonowanie z wysokimi notami cech rolniczo-użytkowych. Ma więc ona  charakter odmiany bardzo uniwersalnej.

Pełny tekst o wynikach PDO pszenżyta ozimego, w tym LOZ na 2019 r. znajdziesz w nowym wydaniu „top agrar Polska” (7/2019).
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)